Co-Working Space คือพื้นที่ที่เปิดให้บริการสำหรับการทำงาน ประชุม สัมมนา รวมไปถึงเวิร์คช้อปเล็กๆ ให้ใช้ร่วมกัน...