<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Blog

e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e

08/ 11/ 2016

ขนาดรูปภาพ ต้องรู้ บนโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการทำงานกราฟิก อัพเดต 2017-2018

ขนาดรูปภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โดยเฉพาะกราฟิกมือใหม่ ยังไม่เคยผ่านงานที่ไหนมาก่อน ย่อมต้องสงสัยว่าภาพปกของขนาด...

Continue reading
23/ 08/ 2016

การเลือกรูปภาพประกอบบทความอย่างไร ให้ตรงใจผู้อ่าน

สำหรับงานการตลาดทางด้านออนไลน์  Content ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นค่อนข้างมาก ดังนั้นอย่าแปลกใจที่ Content ในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียทั้งหลาย ที่จะผลิต...

Continue reading
1
No Comments