Galaxy note 7 ที่หลายคนรอคอยจะกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้ง หลังจาก Samsung วางแผนเตรียมจำหน่าย "Galaxy Note 7 Fan Edition" ในสัปดาห์นี้