คลาวด์ : Cloud Storage คือบริการเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งในสมัยก่อนนั้น การที่จะเก็บข้อมูลต้องเก็บผ่านฮาร์ดแวร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Flash Drive, Hard...