โดยปกติแล้ว เวลาที่รับ Requirement ลูกค้ามา Web Designer ก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์ออกมา ตามสไตล์และให้ตรงความต้องการของลูกค้า...