ผู้บริหารต้อง จัดการองค์กร อย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาใน การสื่อสาร

การ จัดการองค์กร ในด้าน การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการทำงานในทุกอาชีพ องค์กรไหนมีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนย่อมทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ โดยมี 3 วิธีคิดการแก้ไขปัญหาการสื่อสารในระดับองค์กรมาแนะนำให้ผู้บริหารทุกท่านนำไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของตัวเอง ดังนี้

 

ต้องกล้าพูดตรง ๆ อย่าปล่อยให้ปัญหาบานปลาย

ผู้บริหารต้องรีบบอกให้คนในองค์กรรับรู้ถึงการทำงานที่บกพ่องโดยไม่ต้องเกร่งใจว่าพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจ เพราะการพูดความจริงจะทำให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน และไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเดียวเท่านั้นที่มีหน้าที่คอยบอกกล่าว แต่คนในทีมด้วยกันจะต้องทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นว่า ณ ตอนนี้ ทีมของเราติดปัญหาในเรื่องใดบ้าง และควรรีบแก้ไขอย่างไร ถ้าหากเราไม่กล้าเปิดปากพูดถึงความคับข้องใจที่เกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง คนในทีมก็อาจจะมีวิธีการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ โดยที่ไม่รู้ตัวว่าควรแก้ไขการทำงานในจุดไหนบ้าง

ผู้บริหารคิดอะไรต้องสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจร่วมกัน เมื่อองค์กรของเราต้องการต่อสู้กับปัญหาบางอย่าง เช่น ต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจ ต้องรีบบอกคนในองค์กรให้เข้าใจว่าพวกเขาต้องทำอะไรบ้าง เพื่อร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตินั้นไปได้ และที่สำคัญต้องให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันว่าองค์กรต้องการเติบโตไปในทิศทางไหน

 

shutterstock_401482189

ต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจน 

อย่าบอกให้คนในองค์กรลงมือทำเพียงอย่างเดียว ต้องบอกวัตถุประสงค์ของงานทุกชิ้นทุกโครงการให้คนในองค์กรทราบอย่างชัดเจน เช่น บอกให้ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องทราบวัตถุประสงค์ของแผนงานนั้น เพื่อให้มีทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง และต้องทำให้ทุกคนมองเห็นวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันกับผู้บริหาร 

การสื่อสารด้วยข้อมูลต้องละเอียดและเข้าใจง่าย (ฺBrief) เพื่อทำให้ทีมงานในองค์กรลงมือทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นั้น จะต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจน เพราะในบางสถานการณ์เราไม่สามารถมาพบปะพูดคุยกันได้ เพราะฉะนั้นการสื่อสารด้วยข้อมูลหรือที่เรามักจะเรียกว่าการทำ Brief จะต้องบอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วนและทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เช่น การทำงานที่สื่อสารกันด้วยข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับทีมงานในบริษัทจะต้องสื่อสารกันให้ละเอียดชัดเจน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

shutterstock_495493495

ปลูกฝังให้คนในองค์กรซึมซับการทำงานแบบ "ฉันกับเธอ เรียนรู้และรับฟังกันและกัน"

การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการทำงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในทีม ถ้ามีใครคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เราอาจจะได้ข้อสรุปการทำงานที่ยากมากขึ้นและทำให้การทำงานภายในทีมไม่ราบรื่นเกิดความคลุมเครือภายในทีม เพราะการปิดกั้นตัวเองไม่ยอมเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นนั้น คือปัญหาการสื่อสารระดับบุคคลที่ต้องรีบแก้ไข

"ถ้าไม่กล้ายืนพูดต่อหน้าผู้คนมากมาย เราคงจะเป็นผู้นำไม่ได้"

ผู้นำองค์กรที่ดีต้องสามารถพัฒนาความบกพ่องของบุคคลและองค์กรได้ทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก ยังสามารถพัฒนากระบวนการสื่อสารได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถ้านำ 3 วิธีคิดนี้ไปปรับใช้รับรองว่าพนักงานจะมีความสามัคคีกันมากขึ้น องค์กรที่มีการกำหนดรูปแบบการสื่อสารเป็นอย่างดีมีแนวโน้มสูงที่จะเติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ อย่ามองข้ามจุดเล็กจุดน้อยในการทำงาน ถ้าเรารู้ว่าการสื่อสารในระดับบุคคลและในระดับองค์กรมีปัญหาควรรีบแก้ไขโดยด่วนเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับการทำงาน

ถ้าต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำที่เก่ง คอร์ส Leader & Coach สู่การเป็น Manager ที่ดี จะสอนให้เรียนรู้ทักษะการโค้ชซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและยังช่วยขัดเกลาทักษะการพูด การถามคำถาม การฟังที่ช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ที่สำคัญยังช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจจุดแข็งและเป้าหมายการทำงานของตนเอง

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts