5 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนสอบ IELTS Writing

การสอบ IELTS Writing คือการสอบที่วัดผลระดับการเขียนภาษาอังกฤษของเรา ว่ามีการใช้ศัพท์หรือมีวิธีคิดวิเคราะห์โจทย์อย่างไรบ้าง โดยการสอบ IELTS Writing นั้น ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบก่อนเสมอ เช่น การฝึกฝนการคิด การดูโจทย์ การทำเวลาให้ทัน หากเราเริ่มสอบครั้งแรกแล้วไม่เคยฝึกฝนการทำข้อสอบมาก่อน โอกาสที่เราจะทำข้อสอบไม่ทันและได้คะแนนน้อยก็มีสูงเช่นกัน ดังนั้น เราควรฝึกทำข้อสอบจาก 5 ทริค เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Writing

 

เข้าใจการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ในการทำข้อสอบ IELTS Writing ของ Task 1 เราจะต้องอธิบายข้อมูลของกราฟ แผนภูมิ ตาราง หรือแผนผัง ที่โจทย์กำหนดมาให้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ผู้สอบจะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ภาพรวม หรือจุดเปลี่ยนของตัวเลขที่อยู่ในกราฟ ถ้าเราได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ให้บ่อยขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคย ในสถานการณ์สอบจริง ๆ เราจะได้คิดเร็วทำเร็วและใช้เวลาสอบใน Task 1 ได้น้อยลง เพื่อเผื่อเวลาเอาไปทำใน Task 2 ต่อได้

 

ฝึกพลิกแพลงโจทย์

การทำโจทย์ข้อสอบ IELTS Writing จำเป็นต้องฝึกวิเคราะห์ภาพรวมของรูปภาพ และพลิกแพลงโจทย์ได้ โดยผู้ตรวจข้อสอบจะตรวจสอบจากวิธีการเขียนของเราจากการวิเคราะห์และพลิกแพลงได้หลายแง่มุม ถ้าเรามีวิธีการเล่าเรื่องได้น่าสนใจโอกาสที่เราจะได้คะแนนสูง ๆ ก็มีเช่นกัน และที่สำคัญต้องเขียนให้พอดีกับที่โจทย์กำหนด ถ้าเราเขียนยืดเยื้อมากเกินไปผู้ตรวจข้อสอบมีแนวโน้มที่จะให้คะแนนน้อย เพราะบางครั้งเราอาจจะเขียนเรื่องอื่นที่ไม่ได้เจาะจงกับโจทย์ เพราะฉะนั้น เราควรเขียนเนื้อหาที่เจาะจงกับคำตอบที่โจทย์ต้องการ

shutterstock_171724835

ฝึกเขียนให้คุ้นเคยกับจำนวนคำที่เหมาะสมของแต่ละ Task

ก่อนที่จะสอบจริง ๆ เราต้องฝึกเขียนคำให้เข้ากับเกณฑ์ที่แต่ละ Task กำหนด เช่น Task 1 กำหนดให้เขียนขั้นต่ำประมาณ 160 ถึง 200 คำ และ Task 2 ต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย 260 ถึง 320 คำ โดยเราต้องฝึกเขียนบ่อย ๆ และดูว่าลักษณะการเขียนของเราในแต่ละบรรทัดมีจำนวนกี่คำ เมื่อเรารู้แล้วว่าลักษณะการเขียนของเรามีการเว้นวรรคระยะห่างกันมากเท่าไร และแต่ละบรรทัดมีจำนวนคำกี่คำ เราก็จะสามารถเขียนในสถานการณ์สอบจริงได้โดยไม่ต้องเสียเวลานับคำ

 

ฝึกใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย

การเลือกใช้ศัพท์ที่หลากหลาย และเลือกใช้ศัพท์ที่เหมาะสมกับประโยคจริง ๆ จะทำให้เราได้คะแนนสูงขึ้นจากการตรวจข้อสอบ เช่น คำที่ต้องใช้เขียนคำตอบของกราฟ แผนภูมิ ตารางต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม เช่น แนวโน้ม ลดลง สูงขึ้น ตกต่ำ ถดถอย เป็นต้น ซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำที่บ่งบอกถึงภาวะขึ้นลงของกราฟ หรือแผนภูมิ

Image result for digicup logo

shutterstock_1350977492

ฝึกฝนเรื่องการทำเวลา

การฝึกทำเวลาเมื่อเข้าห้องสอบนั้น ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสอบ IELTS Writing ที่ต้องคิดและเขียนให้เร็ว ก่อนเข้าห้องสอบจริง ๆ ดังนั้น เราต้องฝึกจับเวลาจำลองสถานการณ์สอบในห้องสอบหลาย ๆ ครั้ง เพื่อฝึกคิดให้เร็วและเขียนให้คล่อง โดยข้อสอบ IELTS Writing จะกำหนดแบ่งช่วงเวลาการทำข้อสอบอยู่ 2 ช่วง ได้แก่ Task 1 มีทริคให้ทำข้อสอบไม่เกิน 20 นาที โดย 16 นาทีแรกจะต้องเขียนให้เสร็จ และอีก 4 นาทีหลังเป็นช่วงเวลาของการตรวจข้อสอบ เพื่อเอาเวลาที่เหลือไปทุ่มเทให้กับ Task 2 เพราะ Task 2 มีคะแนนที่สูงกว่า Task 1 มากถึง 2 ใน 3 ของคะแนนทั้งหมด 

Square-IELTS-FB
เมื่อเพื่อน ๆ รู้กันแล้ว ว่าการเตรียมตัวสอบ IELTS Writing มีทริคอะไรบ้าง อย่าลืมฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถ้าใครอยากได้แนวข้อสอบ IELTS Writing สามารถดาวน์โหลด E-Book IELTS Writing ได้ที่ Digicup คลิกลิงก์ https://IELTSEbook

ถ้าอยากรู้ทริคการเขียนจดหมายและอีเมลภาษาอังกฤษ อ่านต่อที่บทความ การเขียนอีเมลและจดหมายอย่างเป็นทางการ


Image result for digicup logo

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts