Products Update

Author: Jetsada Tatongjai

03/ 07/ 2020

Digital Mindset ทัศนคติที่จะเปลี่ยนคุณให้มี Digital Skill

หลายคนคิดว่าคนที่มี Digital Mindset คือคนที่ชอบใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่สเปกแรง รุ่นใหม่ทันสมัย และราคาแพง แต่จริง ๆ แล้ว  Digital Mindset...

อ่านต่อ
30/ 06/ 2020

Hard Skills & Soft Skills คืออะไร ไปเรียนรู้กัน

ทักษะการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Hard Skills และ Soft Skills ซึ่งมีบทบาทต่อการทำงานของพนักงานทุกคนทุกตำแหน่ง และยังมีผลต่อการได้รับโอกาสต่าง ๆ...

อ่านต่อ
24/ 06/ 2020

6 ทักษะขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานออฟฟิศ

มนุษย์เงินเดือนทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะขั้นพื้นฐาน หรือ Skills สำหรับการทำงานในออฟฟิศที่สามารถช่วยให้ตนเองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น...

อ่านต่อ
03/ 04/ 2020

Entrepreneur Weekend คืออะไร ตอบโจทย์คนยุคดิจิทัลอย่างไร

Entrepreneur เป็นภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่าผู้ประกอบการ หรือผู้ที่คิดค้นแผนการทำธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเอง...

อ่านต่อ
11/ 02/ 2020

B2B Negotiation เปลี่ยนงานขายให้เป็นความสัมพันธ์

การบริหารจัดการลูกค้าในธุรกิจ B2B เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรควรใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเมื่อไรก็ตามที่องค์กรสามารถรักษาลูกค้า (Client) เดิมเอาไว้อย่างยาวนาน...

อ่านต่อ
1
No Comments