บทความ

การสื่อสาร

07/ 11/ 2019

ผู้บริหารต้อง จัดการองค์กร อย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาใน การสื่อสาร

การ จัดการองค์กร ในด้าน การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการทำงานในทุกอาชีพ องค์กรไหนมีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนย่อมทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ...

อ่านต่อ
14/ 10/ 2019

จิตวิทยา การสื่อสาร กับ 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นต่อการตัดสินใจซื้อ

การทำธุรกิจหรือการทำการค้าขายให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นที่จะต้องมีทักษะด้าน จิตวิทยาการสื่อสาร และการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองทางธุรกิจ...

อ่านต่อ
01/ 10/ 2019

5 ขั้นตอน การสื่อสาร สู่การเป็นนักขาย พิชิตใจลูกค้า

การสื่อสาร สามารถสร้างเสน่ห์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองได้และทักษะการสื่อสาร ในรูปแบบการขายถือว่าเป็นทักษะพิเศษ...

อ่านต่อ
1
No Comments