มนุษย์เงินเดือนทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะขั้นพื้นฐาน หรือ Skills สำหรับการทำงานในออฟฟิศที่สามารถช่วยให้ตนเองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น...