Ameoba Management คือการบริหารจัดการองค์กรแบบ คาซุโอะ อินาโมริ เป็นสูตรสำเร็จที่บริษัทต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นนิยมนำมาใช้กัน โดยแนวคิดของ คาซุโอะ อินาโมริ...