การมาของ DeFi หรือ Decentralized Finance ทำให้โลกของการเงินแบบ Traditional Finance...