ในปัจจุบัน LINE เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถูกนำเข้ามาใช้ในภาคธุรกิจ ทั้งในด้านของการสื่อสารกับลูกค้า โปรโมทสินค้า รวมไปถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า...