เคยไหม? ที่คุณอยากจะเข้าไปส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งในตอนนี้ LINE...