แนวโน้มการทำงานในอนาคต ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน เนื่องจากการเข้ามาของ อินเทอร์เน็ต AI และ Big Data ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...