เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานให้เสร็จทันตามกำหนด คือสิ่งที่คนทำงานหลายคนหวังเอาไว้ว่าต้องทำให้ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว