<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ทักษะ Digital ที่ควรมี เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ยุค Digital Transformation

ทักษะ Digital ในยุคปัจจุบัน ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพูดถึง Digital Transformation ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในองค์กรเท่านั้น แต่การพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ให้เข้ากับ Digital Transformation ที่กำลังจะมาถึง ทักษะทางด้านดิจิทัลที่ควรมีอย่างยิ่งด้วยกัน 3 อย่าง คือ

ทักษะ Digital การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis

คงเคยได้ยินคำว่า ความรู้คือพลัง ซึ่งความรู้ในที่นี้มากจากข้อมูล ซึ่งหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า Big Data อยู่บ่อย ๆ นั่นคือจำนวนข้อมูลมากมายมหาศาล ที่มีข้อมูลทิ้งไว้มากมาย ซึ่งเราจะต้องจัดการให้เกิดประโยชน์ แต่ต่อให้มีข้อมูลมากมาย แต่ถ้าไม่สามารถวิเคราะห์หรือจัดระเบียบของข้อมูลเหล่านี้ได้ ข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือก็เท่ากับสูญเปล่า

ดังนั้นทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาแปรผลและนำมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจ จึงเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างมาก จึงควรฝึกฝนด้วยการแปรผลข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งการจัดระเบียบข้อมูลก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ไม่น้อยเช่นกัน

Digital Transformation คืออะไร…ใช้ทำอะไรได้บ้างในโลกธุรกิจ

ทักษะทางด้าน Digital Security

ทักษะ Digital 001

ทักษะทางด้านนี้ถ้าหากจะให้แปลเป็นไทย น่าจะแปลได้ว่าทักษะปกป้องความปลอดภัยทางด้านดิจิทัล ซึ่งในเมื่อยุคนี้ต่างมีข้อมูลมากมาย โดยเฉพาะในองค์กรไม่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็ก ต่างมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้อยู่ทั้งนั้น แต่ข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องที่จำเป็น ทักษะที่มีความจำเป็นในด้านการปกป้องความปลอดภัยทางดิจิทัล จึงเป็นทักษะที่มาแรงและน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะยิ่งมีการเก็บข้อมูลมากขึ้น ก็ย่อมมีการโจมตีระบบเพื่อขโมยข้อมูล หรือหวังผลที่ไม่ดีอย่างอื่น จึงเป็นเหตุผลให้อาชีพที่มีทักษะทางด้านนี้ มีความต้องการในองค์กรสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing

อินเทอร์เน็ตทำให้การตลาดเปลี่ยนแปลงไป นี่คือความจริงในยุคปัจจุบัน แน่นอนว่าการตลาดแบบดั้งเดิมยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ แต่สำหรับ Digital Marketing เป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความต้องการในตลาดแรงงานในระดับสูง เนื่องจากเป็นสาขาใหม่ ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนไม่มากนัก ส่วนมากเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทักษะทางด้านนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างเจาะลึก ใช่ว่าเพียงแค่ทำหน้าที่ซื้อสื่อในออนไลน์เท่านั้น แต่ยังต้องเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมาวิเคราะห์

หลายคนเรียนรู้ Digital Marketing เพื่อใช้เครื่องมือให้ได้ ให้เป็น แต่นั่นคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Digital Marketing เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว เราต้องรู้ตั้งแต่ทฤษฎี จนไปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจริง ๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการโฆษณาไปวิเคราะห์ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างประสิทธิภาพ

ทักษะทั้ง 3 อย่างที่กล่าวมานั้น มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับยุค Digital Transformation ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การที่เรามีทักษะที่กล่าวมานี้ จะทำให้เราได้เปรียบในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะไปที่บริษัทใด ก็ย่อมเป็นที่ต้องการเสมอ ดังนั้นแล้วจึงควรหมั่นเรียนรู้แล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

Thanakarn Lertsudwichai x Ourgreenfish

ที่มาบางส่วนจาก [1], [2]

New call-to-action

MarTech Webinar

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts