<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Transformation คืออะไร…ใช้ทำอะไรได้บ้างในโลกธุรกิจ

ก่อนจะใช้งานเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า Digital Transformation คืออะไร ด้วยข้อมูลจากปากของผู้บริหารที่มีการใช้งาน Digital Transformation จริงๆ

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง Digital transformation คือส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังคงไม่แน่ใจว่าจะเริ่มดำเนินการที่ตรงไหนหรือแม้แต่ Digital transformation แท้จริงแล้วมันคืออะไร

4 อาชีพยุค Digital Transformation เฟื่องฟู มีอะไรบ้าง?

Digital Transformation ตัวเองอย่างง่าย 3 ขั้นตอนปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานแบบดิจิทัล

ทักษะ Digital ที่ควรมี เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ยุค Digital Transformation

ทำไม การทำ Digital Transformation ต้องเริ่มจากคนภายในองค์กรก่อน

Digital transformation คืออะไร?

what-is-digital-transformation

Digital Transformation เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการสร้างกระบวนการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นการนำเทคโนโลยีเข้าทำซ้ำบริการที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงบริการดังกล่าวจาก สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม

แต่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลง หรือ transform ได้ตลอดเวลา ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานจึงควรมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับอนาคต แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แค่สำหรับวิสัยทัศน์นั้นๆ

และหัวข้อที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ cloud computing, Internet of Things (IoT), Big Data และ artificial intelligence (AI)

7 นิสัยของนักการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Digital Marketing Transformation

 Digital Transformation หมายถึงอะไร องค์กรที่จะปรับตัวควรจะเริ่มจากอะไรบ้าง?

การเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลมีความสำคัญอย่างไร?

Digital Transformation

ข้อมูลจาก IDC ได้กล่าวเอาไว้ว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีการแปรรูประบบดิจิทัล - ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการ มีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญในปี 2017 นอกจากนั้น บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเกือบเท่าตัวระหว่างนี้ไป ถึงปี 2021 ในการทำกระบวนการทำให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) ทั่วโลกจะเกิน 2.1 ล้านล้านเหรียญ
กล่าวโดยสรุปทั้งจากการสำรวจ และเวทีการประชุมระดับโลก ทุกภาคส่วนมีแนวโน้มการลงทุนเพิ่ม และมีการคาดการณ์ให้เห็นว่ามูลค่าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับทั้งสังคมและอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึง 100 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2025

ความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ Digital Transformation

 

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลจึงมีความสำคัญ?

Digital Tranformation

แนวคิด Digitalisation ช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางเศรษฐกิจ การบริโภค การใช้ชีวิติของผู้คน และมีผลกระทบที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในปัจจุบัน

จากอิทธิพลของ Amazon ในด้านการค้าปลีกจนถึงผลกระทบของ Facebook ในสื่อสังคม Grab ธุรกิจขนส่ง Netflix และ Spotify ในกลุ่มภาพยนต์และเพลง ทำให้ภาคธุรกิจแบบดั้งเดิมกำลังถูกท้าทายจากผู้ประกอบการที่คล่องแคล่วและเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามในขณะที่เกือบสามในสี่ของผู้นำธุรกิจตระหนักว่าองค์กรของตนอยู่ภายใต้การคุกคามจากการหยุดชะงัก Digital Disruption แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังไม่ได้รับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

แต่ถ้าหากคุณยังไม่เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้ทัน ก็อาจจะหลุดจากสนามการแข่งขันนี้ไปเพราะอีกไม่ช้า Digital transformation จะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญ อย่างที่เราเห็นในหลายๆ ธรุกิจเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้น ในการขับเคลื่อนธุรกิจและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น

ด้วยการทำให้ทุกกระบวนการทำงานขององค์กรอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลที่สามารถสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการนำไปใช้งาน หากธุรกิจของคุณยังคงต้องอยู่ในการแข่งขันที่ดุเดือดทางธุรกิจ การเสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะไม่ใช่แค่ต้องตามตลาดให้ทันแต่ต้องมีศักยภาพมากพอที่จะต่อกรกับคู่แข่ง และที่สำคัญต้องสามารถสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าไปด้วยพร้อมๆกัน

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจก็ต้องปรับตัว แบรนด์ L'Oréal's กับ Digital Transformation

 

ถึงแม้ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่การตลาดแบบดึงดูด Inbound Marketing ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นสิ่งผู้บริโภคยังคงใช้และยังคงต้องการ แล้วกลยุทธ์ทางการตลาดที่ว่ามันคืออะไร 

Digital Marketing in Transformation Business 

Cr. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

สามารถติดตามข่าวสารจาก Ourgreenfish ได้ที่ Facebook และ Twitter

Recent Posts