<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Transformation คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้างในโลกธุรกิจ

Digital Transformation คืออะไร ก่อนจะใช้งานเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนด้วยข้อมูลจากปากของผู้บริหารที่มีการใช้งาน Digital Transformation จริง ๆ

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง Digital transformation คือส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังคงไม่แน่ใจว่าจะเริ่มดำเนินการที่ตรงไหน หรือแม้แต่ Digital transformation แท้จริงแล้ว มันคืออะไร

4 อาชีพยุค Digital Transformation เฟื่องฟู มีอะไรบ้าง?

Digital Transformation ตัวเองอย่างง่าย 3 ขั้นตอนปรับตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานแบบดิจิทัล

ทักษะ Digital ที่ควรมี เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ยุค Digital Transformation

ทำไม การทำ Digital Transformation ต้องเริ่มจากคนภายในองค์กรก่อน

Digital transformation คืออะไร?

Digital Transformation

Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจหรือองค์กรมีความพร้อมในโลกดิจิตอลมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำสำคัญ ที่เราจะเรียกว่าเป็น Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือ นอกจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้ว การวางยุทธศาสตร์ แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำที่พร้อมจะรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง การมีและใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ การนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ครบถ้วน จึงจะนับได้ว่าเป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง

แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นไปแบบก้าวกระโดด ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน จึงควรมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรในอนาคต ดังนั้น วิสัยทัศน์ของผู้นำและการเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบุคคลากรในองค์กร จึงนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ

และหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ cloud computing, Internet of Things (IoT), Big Data และ artificial intelligence (AI), Robotics, etc.

7 นิสัยของนักการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Digital Marketing Transformation

Digital Transformation หมายถึงอะไร องค์กรที่จะปรับตัวควรจะเริ่มจากอะไรบ้าง?

วิธีวัด ความสำเร็จ Digital Transformation ในด้านการตลาด จะวัดด้วยอะไร

การเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลมีความสำคัญอย่างไร?

Digital Transformation

ข้อมูลจาก IDC ได้กล่าวเอาไว้ว่า การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีการแปรรูประบบดิจิทัล - ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการ มีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญในปี 2017 นอกจากนั้น บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยี คาดว่าจะมีการใช้จ่ายเกือบเท่าตัวระหว่างนี้ไป ถึงปี 2021 ในการทำกระบวนการทำให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) ทั่วโลกจะเกิน 2.1 ล้านล้านเหรียญ
กล่าวโดยสรุปทั้งจากการสำรวจ และเวทีการประชุมระดับโลก ทุกภาคส่วนมีแนวโน้มการลงทุนเพิ่ม และมีการคาดการณ์ให้เห็นว่ามูลค่าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับทั้งสังคมและอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึง 100 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2025

ความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ Digital Transformation

ความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ DIGITAL TRANSFORMATION

Registration for CTA New Marketing Plan New Martech

เหตุใดการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลจึงมีความสำคัญ?

Digital Tranformation

แนวคิด Digitalisation ช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางเศรษฐกิจ การบริโภค การใช้ชีวิตของผู้คน และมีผลกระทบที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในปัจจุบัน

จากอิทธิพลของ Amazon ในด้านการค้าปลีกจนถึงผลกระทบของ Facebook ในสื่อสังคม Grab ธุรกิจขนส่ง Netflix และ Spotify ในกลุ่มภาพยนตร์และเพลง ทำให้ภาคธุรกิจแบบดั้งเดิมกำลังถูกท้าทายจากผู้ประกอบการที่คล่องแคล่วและเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เกือบสามในสี่ของผู้นำธุรกิจตระหนักว่าองค์กรของตนอยู่ภายใต้การคุกคามจากการหยุดชะงัก Digital Disruption แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังไม่ได้รับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง

แต่ถ้าหากคุณยังไม่เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้ทัน ก็อาจจะหลุดจากสนามการแข่งขันนี้ไปเพราะอีกไม่ช้า Digital transformation จะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญ อย่างที่เราเห็นในหลาย ๆ ธุรกิจเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้น ในการขับเคลื่อนธุรกิจและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น

ด้วยการทำให้ทุกกระบวนการทำงานขององค์กรอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการนำไปใช้งาน หากธุรกิจของคุณยังคงต้องอยู่ในการแข่งขันที่ดุเดือดทางธุรกิจ การเสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะไม่ใช่แค่ต้องตามตลาดให้ทันแต่ต้องมีศักยภาพมากพอที่จะต่อกรกับคู่แข่ง และที่สำคัญต้องสามารถสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าไปด้วยพร้อม ๆ กัน

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจก็ต้องปรับตัว แบรนด์ L'Oréal's กับ Digital Transformation
5 แนวทางที่ CIOS สามารถทำให้ DIGITAL TRANSFORMATION เกิดขึ้นจริงได้ภายในองค์กร

New call-to-action

ถึงแม้ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและธุรกิจจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ก็มีกลยุทธ์นึง ที่ยังสามารถใช้งานได้ในยุค Digital Transformation นั่นก็คือ การตลาดแบบดึงดูด หรือ Inbound Marketing ที่ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนก็ตาม เพราะหลาย ๆ อย่างในตลาดตอนนี้ ยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและใช้งานอยู่ หากธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละช่วงได้ ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ยุคนี้ถ้าใครปรับตัวเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ ซึ่งในโลกของธุรกิจเราได้เห็นธุรกิจเล็ก ๆ ล้มธุรกิจเจ้าได้ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน หมดเวลาแล้วสำหรับการทำงานแบบเดิม ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจ ดังนั้นถ้าเราอยากเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งหน้าใหม่ที่มาแรงหรือคู่แข่งหน้าเก่าที่กำลังปรับตัว ลองเช็กดูทรัพยากรของตนเองว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลากร เครื่องมือในการทำงาน กระบวนการทำงาน หรือมุมมองของผู้บริหารเองเป็นคนที่มี Digital Mindset หรือไม่ สิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ไปถึงฝั่งฝันคือการปลูกฝังตั้งแต่ฐานรากและวัฒนธรรมขององค์กร ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การปรับจุดยืนแลัวิสัยทัศน์ขององค์กรคือสิ่งสำคัญ

Time never waits for anyone If you want your business to develop further Take action from today. Keep improving until you reach your goal. 

New Marketing Plan MarTech Plan

Cr. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

สามารถติดตามข่าวสารจาก Ourgreenfish ได้ที่ Facebook และ Twitter

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts