<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ Digital Transformation

การทำ Digital Transformation ถือเป็นการเปลี่ยนอย่างระดับองค์กร ซึ่งการจะทำให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและครอบคลุม

การจัดการการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

เมื่อหลายๆองค์กรมีการรับเอา Digital Transformation เข้ามาใช้งาน บทบาทของการจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Management ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมใหม่นี้เช่นกัน ความท้าทายที่ต้องจัดการที่เพิ่มเข้ามานี้มีตั้งแต่ ผลกระทบอันเกิดจากความเกี่ยวข้องระหว่างคนและ Digital Transformation และวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการติดตั้ง อาทิ การทำให้องค์กรคล่องตัว ยืดหยุ่น แนวคิดด้านดีไซน์ และประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้งาน

 

Digital Transformation

สำหรับคำว่า Digital Transformation มีคุณลักษณะหลัก 3 ประการด้วยกัน ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง สามารถอธิบายได้เป็น:

  • มีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง
  • การใช้การออกแบบเป็นวิธีการในการเน้นการทำซ้ำและการทำงานร่วมกัน
  • การผสานการให้บริการและช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยี

Digital Transformation คืออะไร…ใช้ทำอะไรได้บ้างในโลกธุรกิจ

 

บทบาทของการจัดการการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของการจัดการการเปลี่ยนแปลงคือ การช่วยให้คนเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดและพฤติกรรมไปในทิศทางใหม่ได้ง่ายและราบรื่นได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในโลกของการเริ่มต้นทำ Digital Transformation การใช้วิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการติดตั้ง เช่น การทำให้องค์กรคล่องตัว ยืดหยุ่น แนวคิดด้านดีไซน์ และประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้งาน หมายความว่า โซลูชั่นการทำงานไม่ได้ถูกออกแบบแยกต่างหากโดยผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป แต่เป็นการออกแบบโดยกลุ่มคนหลายๆกลุ่ม เพื่อสร้างกระบวนการทำงานใหม่ที่เหมาะสมขึ้นมา ดังนั้นทั้งวิธีการคิดและพฤติกรรมในการทำงานย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมที่ครอบคลุม

ในโครงการที่เกี่ยวกับ Digital Transformation การประเมินผลกระทบด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในการทำให้มองเห็นแบบองค์รวมว่ากิจกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะผสานรวมเข้ากับการออกแบบโปรแกรมและโซลูชั่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเมื่อเทียบกับโครงการริเริ่มแบบอื่น ๆ ส่วนใหญ่แล้ว Digital Transformation มักมีผลกระทบในวงกว้างและเชิงลึกมากกว่า ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง (รวมถึงสมาร์ทโฟน) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หมายความว่าบทบาทของธนาคารสาขาย่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางธุรกรรมอีกต่อไป ซึ่งบางส่วนของผลกระทบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นรวมถึง:

  • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานทางกายภาพและการให้บริการ เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจและบทบาทของพนักงานในฐานะที่ปรึกษา
  • ระบบและกระบวนการทำงานของ Back Office จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อพิจารณาหลายช่องทางที่ลูกค้าอาจเลือกที่จะทำธุรกรรมกับธนาคาร
  • เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์อาจมีบทบาทในการให้บริการลูกค้า และอาจจำเป็นต้องเข้าถึงระบบหลักที่ก่อนหน้านี้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง

การประเมินการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม และเป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่

Digital Transformation ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกขึ้นและกว้างขึ้นโดยใช้วิธีการทำงานที่เน้นความคล่องตัวกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในส่วนของการดำเนินงาน บทบาทของการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีวิวัฒนาการ เพื่อให้มีมุมมองแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น แต่บทบาทที่เป็นหัวใจหลักก็คือ การช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในผู้คนเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วจะยังคงเป็นส่วนสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation

New call-to-action

สามารถติดตามข่าวสารจาก Ourgreenfish ได้ที่ Facebook และ Twitter

Cr. linkedin.com, lascom.com, des-madrid.com, theedge.nhsiq.nhs.uk

Live Chat With Line

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Line@

 

Recent Posts