<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ปฎิวัติวงการอุตสาหกรรม เสื้อผ้าและแฟชั่นด้วย AI

ในปัจจุบันธุรกิจด้านเสื้อผ้าและแฟชั่นป็นธุรกิจที่มีขนาดมหาศาล มีการแข่งขันกันสูงมากและเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาร่วมกับการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญ การเข้ามาของ AI เรียกได้ว่าปฎิวัติวงการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและแฟชั่นก็ว่าได้ กล่าวถึงภาพรวมของ AI ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและแฟชั่นมีหลายส่วนซึ่งสรุปได้ดังนี้

เสื้อผ้าและแฟชั่นด้วย AI

Powering Productivity and Creativity
การใช้ AI ขับเคลื่อนในภาคการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและแฟชั่น ช่วยเพิ่มจำนวนในการผลิตได้ในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า และมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานคือตั้งแต่เริ่มหาวัตถุดิบจนไปถึงการส่งถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการทำนาย Trend และกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ความสามารถในการวางแผนและจัดจำหน่ายสินค้าให้ไปถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้มีการสร้างและพัฒนา Algolithm ในการออกแบบโดยให้ AI วิเคราะห์รูปแบบ ภาพ รูปทรงต่างๆและสร้างแบบจำลองที่ได้รับความนิยมและ สามารถพัฒนารูปแบบให้แสดงแก่ผู้บริโภคบนอุปกรณ์ต่างๆเช่น Smart Mirror หรือบน Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

shutterstock_769680928

Connecting with the Customers
หัวใจหลักของอุตสาหกรรมด้านเสื้อผ้าและแฟชั่นคือการเข้าถึงและสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงความต้องการอย่างทันท่วงที ดังนั้นจึงมีนวัตกรรมที่เข้ามาทำหน้าที่นี้หลายรูปแบบ เช่น การนำ AI เข้าไปใช้ใน Applications ในอุตสาหกรรมแฟชั่น การนำ Chatbot เข้ามาให้ข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้าแบบ Real Time การใช้ Smart Mirror เป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าทดลองสวมใส่แบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี Argmented Reality โดยลูกค้าสามารถทดลองสวมใส่แบบเสมือนจริงก่อนทดลองสวมจริง สามารถสั่งการด้วยเสียง ถ่ายรูป Selfie กับสินค้าที่อยู่ใน Catalogue เป็นต้น


การนำ Technology AI เข้ามาใช้ในแวดวงอุตสหกรรมเสื้อผ้าและแฟชั่นนั้นนับว่ามีความจำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยศักยภาพของ AI ที่มีความรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถทำนายถึงกระแสที่เป็นที่นิยมของบรรดาลูกค้าได้ รวมถึงการมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงการเลือกซื้อสินค้าแบบ Smart Phone และอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อการเลือกซื้อสินค้าก็มีมากขึ้น ในโลกธุรกิจแฟชั่นเพียงคุณก้าวช้ากว่าคู่แข่ง ธุรกิจของคุณก็สามารถตกกระแสไปได้อย่างรวดเร็ว AI เป็นเครื่องมือที่จะเพิ่มโอกาสแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่นำ AI Technology มาใช้ด้านแฟชั่น

  • ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็น H&M, Zara ทดลองใช้กระจกอัจฉริยะ (Smart Mirror) ที่ไทม์สแควร์ นครนิวยอร์ค และได้ผลตอบรับจากลูกค้ากลับมาเป็นอย่างดี 
  • อาลีบาบา กรุ๊ป เปิดตัวร้านแฟชั่นเสื้อผ้า โดยอาศัยแนวคิด Fashion AI เป็นแห่งแรก ผ่านนวัตกรรม กระจกอัจฉริยะ (Smart Mirror) โดยสามารถแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์บนหน้าจอเมื่อผู้ซื้อกำลังแตะหรือหยิบเสื้อผ้าขึ้นมา ทั้งยังมีคำแนะนำการมิกซ์แอนด์แมตช์ หากต้องการจะดูสินค้าก็สามารถแตะที่ปุ่มบนกระจกและระบบจะแจ้งตำแหน่งในร้านเพื่อให้เดินไปหยิบดูได้ เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนถูกพัฒนาด้วยTechnology Artificial Intelligence  หรือปัญญาประดิษฐ์ มีความหวาดกลัวว่าสิ่งนี้จะทำคุกคามต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์แทนที่มนุษย์ในทุกอุตสาหกรรม ความกลัวส่วนมากเกิดจากความไม่รู้ เมื่อไม่รู้จงเรียนรู้ ศึกษาให้เข้าใจและปรับตัวกับมัน ถึงแม้การนำ AI มาทำงานเป็นระบบอัติโนมัติแต่พลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นของ AI คือ การช่วยขยาย เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ของสังคมและชนรุ่นหลัง

 

ที่มา : [1], [2], [3], [4]

New call-to-action

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts