<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Blog

ai

29/ 05/ 2019

ปฎิวัติวงการอุตสาหกรรม เสื้อผ้าและแฟชั่นด้วย AI

ในปัจจุบันธุรกิจด้านเสื้อผ้าและแฟชั่นป็นธุรกิจที่มีขนาดมหาศาล มีการแข่งขันกันสูงมากและเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ การนำเทคโนโลยี AI...

Continue reading
22/ 05/ 2019

แนวทางการนำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาวงการแพทย์ และยารักษาโรค

บทบาทของAI กับการแพทย์และอุตสาหกรรมยานั้นมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาพแบบครบวงจร หรือ Health Technology...

Continue reading
16/ 05/ 2019

บทบาทของ AI ต่อปัจจัยด้านอาหารและการเกษตรเป็นอย่างไร

การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ มีการนำเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Technology) หรือ Food Tech...

Continue reading
09/ 05/ 2019

AI is all around มีความสำคัญอย่างไรต่อปัจจัยที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์

AI is all around

Continue reading
08/ 11/ 2017

แนวโน้มการทำงานในอนาคต จะเป็นอย่างไร ต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้าง

แนวโน้มการทำงานในอนาคต ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน เนื่องจากการเข้ามาของ อินเทอร์เน็ต AI และ Big Data ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...

Continue reading
1
No Comments