<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

รู้จัก DARC Framework สำหรับการเลือกบุคลากรในยุค Digital Transformation

ด้วยสถานการณ์ทางการตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรภายในบริษัทมีบทบาทและมีส่วนขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าได้เป็นอย่างมาก แน่นอนว่าบริษัทต้องการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทมากที่สุด ลองมาดูกันว่าบุคลากรที่มีคุณสมบัติแบบใดที่บริษัทกำลังมองหาเพื่อให้เหมาะกับยุคที่กำลังเป็น Digitalo Transformation อย่างเต็มรูปแบบ หรือเรียกว่า ยุค Digital 

DARC Framework คือ 4 คุณสมบัติที่เราจะพูดถึงเพื่อใช้สำหรับการพิจารณาจ้างบุคคลเพื่อเข้ามาทำงานในบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย

D = Hire Digital Citizens

A = Hire for Analytical Chops

R = Hire for Web Reach

C = Hire Content Creators

โดยจะขอใช้อักษรย่อว่า “D A R C” มาดูรายละเอียดแต่ละตัวกัน ต่อไปนี้เลย


บริษัทกำลังมองหาบุคคลที่เหมาะกับยุค Digital แบบไหน?

DARC Framework

 • D - Digital Citizens : บุคคลที่มีความคุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียเป็นเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน website blog และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอ ไม่เพียงแต่การท่องโซเชียลไปเรื่อยๆ แต่ต้องใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย เข้าใจในกระแสหรือความนิยมที่กำลังเกิดขึ้นของสังคมในขณะนั้น เข้าใจสิ่งแวดล้อมของสังคมออนไลน์ แสดงความรู้ในการทำงานได้ สิ่งสำคัญคือทีมและบุคคลสามารถเข้าใจกลยุทธ์ของ ยุค Digital โดยมีคำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์ที่คุณต้องทดสอบดังต่อไปนี้

  • บล็อกที่คุณอ่านเกี่ยวกับอะไร?

  • ปัจจุบันคุณติดตามข่าวสารและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างไร?

  • คุณมีบล็อกเป็นของตัวเองไหม? แล้วบล็อกของคุณเกี่ยวกับอะไร?

  • คุณทำให้ชื่อบล็อกของคุณติดอันดับการเสิร์ชใน Google หรือยัง?

  • คุณใช้ Facebook หรือ LinkedIn ไหม? คุณอัพเดทโปรไฟล์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่?

  • คุณใช้ Twitter ไหม? คุณสามารถโชว์หน้าโปรไฟล์ได้หรือไม่

  • คุณมี Channel ใน YouTube ไหม? คุณสามารถโชว์ได้หรือไม่

เมื่อได้ตั้งคำถามแล้วผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์ยังลังเลที่จะตอบคำถามเหล่านี้หรือไม่มีการใช้โซเชียลมีเดีย ก็อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลนั้นๆ ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็น Digital Citizens ก็ได้

 

 • A - Analytics : บุคคลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบและนำข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ โดยบริษัทในยุค Digital  ต้องการหาบุคลากรที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีได้เพื่อเพิ่มการตัดสินใจที่ดี การตัดสินจากข้อเท็จจริงและข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริง รวมถึงต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยต้องทำความเข้าใจกับแนวโน้มเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่จะส่งผลต่อบริษัท เช่น ทำอย่างไรจึงจะมีการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถมีบททดสอบสำหรับผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยตั้งคำถามได้ว่า

  • คุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์รูปแบบและ สรุปบทเรียนได้ไหม? (อาจแสดงข้อมูลดิบให้ดูประกอบคำถาม)

  • คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกได้ จากเครื่องมืออะไร และอย่างไร

ซึ่งคำตอบอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้ แต่อย่างน้อยเราจะเห็นได้ถึงวิธีการและกระบวนการวิเคราะห์ และความพยายามที่จะใช้ข้อมูล และถือได้ว่าบุคคลนั้นมีวิธีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบเพียงใด

 

 • R - Web Reach : บุคคลที่สามารถสร้างความเติบโตให้กับองค์กร ด้วยเครือข่ายของเขา (การสร้าง traffic) มีความดึงดูด น่าสนใจ เพื่อทำให้มีผู้ติดตาม Content ที่มีการนำเสนอเป็นระยะเวลานาน เช่น Blogger, Youtuber “บล็อก โดยหนึ่งวิธีที่ทำให้เข้าถึงเพื่อนหรือกลุ่มลูกค้า คือ การทำ Content ให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ โดยโพสต์เนื้อหาในช่องทางที่ใช้งานเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งคำถามต่อไปนี้ทางบริษัทสามารถใช้เพื่อทดสอบว่าบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมงานมีศักยภาพตรงกับ Web Reach ที่บริษัทกำลังค้นหาหรือไม่

  • คุณมีสมาชิกในบล็อกของคุณจำนวนกี่คน? ได้พูดถึงบริษัทของเราในบล็อกของคุณไหม?

  • คุณมีผู้ติดตามใน Facebook กี่คน? ได้พูดถึงบริษัทของเราไหม?

  • คุณมีผู้ติดตามใน Twitter กี่คน? ได้พูดถึงบริษัทของเราใน Twitter ของคุณไหม?

  • คุณเคยเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ Digital marketing หรือ สื่อ online อื่นๆ ไหม? เช่น inbound.org

ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบจากเหล่าผู้สมัครที่จะเข้ามาเป็นพนักงานในบริษัทของคุณจากบททดสอบนี้ได้จากความรู้ความสามารถและการเข้าถึงของบริษัทว่าผู้สมัครนั้นเข้าถึงบริษัทของคุณมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังการทำงานในอนาคตว่าพนักงานที่คุณรับเข้าทำงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้

 • C - Content Creators : บุคคลที่สามารถสร้าง Content รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือสื่อต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้มีความสอดคล้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและต้องคำนึงถึงเนื้อหาที่สามารถทำให้ผู้ติดตามเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย เช่น การสร้าง Brand Awareness การให้ความรู้ การขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ทั้งหมดนี้เป็นการเพิ่มระดับของสมาชิกและความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้ที่มีความสามารถการเขียนโดยใชัหลัก SEO ก็เป็นทักษะสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียด้วย


และทั้งหมดนี้คือ 4 คุณสมบัติหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็น 4 กลุ่มคนชั้นดี ไม่ว่าจะเป็น Digital Citizens, Analytical Chops, Web Reach และ Content Creators ที่จะเป็นประโยชน์และพร้อมขับเคลื่อนบริษัทที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Digital และบริษัทจำเป็นต้องหาบุคคลที่มีศักยภาพตาม 4 คุณสมบัตินี้ ซึ่งนั่นหมายถึงบริษัทของคุณพร้อมพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าได้ทันและก้าวได้ไวกับสถานการณ์การตลาดและเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งต่อไปถึงอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

 พัฒนาทีมงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีด้วยหลักสูตร Digital Marketing Basic

สามารถติดตามข่าวสารจาก Ourgreenfish ได้ที่ Facebook และ Twitter

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts