<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

วิเคราะห์ Google Analytics เว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องดูค่าอะไรบ้าง

วิเคราะห์ Google Analytics จากเว็บไซต์ของเรา ควรจะดูค่าอะไรบ้าง สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งาน Google Analytics มือใหม่ เพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์ อาจมีคำถามว่าค่าไหนจำเป็นที่จะต้องดูบ้าง เนื่องจากใน Google Analytics มีข้อมูลมากมาย จนอาจจะเรียกว่าเกินความจำเป็นสำหรับบางคนเสียด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นแล้ว เราจึงควรโฟกัสที่ค่าบางอย่างสำหรับการดู Google Analytics เบื้องต้น ว่าควรดูค่าอะไรบ้าง

ภาพรวมของกลุ่มคนที่เข้าเว็บไซต์เช่น Demographics, Geo และ Interest

สำหรับ Demographics สามารถดูได้ที่แท็บ Audience > Demographics เลือกส่วน Overview สำหรับค่านี้จะบอกถึงภาพรวมของอายุของคนที่เข้าเว็บไซต์ว่าอยู่ในช่วงวัยใด ชายหรือหญิงมากกว่ากัน เป็นสัดส่วนแค่ไหน

ส่วน Geo ก็สามารถดูได้ว่ามีคนเข้าเว็บไซต์มาจากประเทศใดบ้าง โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ทำเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อมีทราฟิกจากประเทศใดมากเป็นพิเศษ นั่นหมายความว่าความสนใจในสินค้าและบริการของเรามีมากในประเทศนั้น ๆ อาจทำให้มองเห็นช่องทางในการจัดจำหน่ายในต่างประเทศได้ หรือเราสามารถดูเป็นรายจังหวัดเฉพาะในประเทศไทยก็ทำได้

Interest เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสนใจ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Affinity และ In-market แบบ Affinity คือความสนใจในระยะยาว และ In-Market คือความสนใจในระยะสั้น ซึ่งทั้งสองอย่างจะมีความสนใจที่แตกต่างกัน ถ้าหากมีความสนใจที่ตรงกับเว็บไซต์ของเรา แน่นอนว่าการทำคอนเทนต์ของเรานั้นมาถูกทางแล้ว

เรียน Digital Marketing สำหรับบุคคลทั่วไป ควรเลือกจากอะไร

วิเคราะห์ Google Analytics ดูแหล่งที่มาของ Traffic

แหล่งที่มาของ Traffic จะทำให้เรารู้ว่า แหล่งที่มาใดเกิด Sessions เป็นจำนวนมาก และมีคุณภาพด้วยหรือไม่ ถ้าหากเราโฟกัสที่ Organic นั่นหมายถึงเราควรที่จะทำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์คนเข้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น แต่ถ้าเราโฟกัสที่ Paid Search, GDN หรือ Social Media อื่น ๆ ที่เราต้องใช้เงินในการโฆษณา เราอาจจะโฟกัสระดับลึกถึง Conversions เพื่อเน้นการโฆษณาว่าเห็นผลลัพธ์จริงหรือไม่

ดูจำนวน Conversion ว่ามาจากที่ไหนบ้าง?

วิเคราะห์ Google Analytics 002

Conversion เราจำเป็นที่ต้องสร้าง Goal ขึ้นมาก่อน เช่นจำนวนที่ลงทะเบียน คนที่สั่งซื้อสินค้า คนที่จ่ายเงินสำเร็จ คนที่ดาวน์โหลด E-Book ฯลฯ Conversion เหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าการเข้าชมเว็บแบบธรรมดา นับว่าเป็นการกระทำที่มีคุณค่า ซึ่งข้อดีของการกำหนด Conversion จะทำให้เรารู้ว่าเกิด Conversion Rate เท่าไร ต่อการที่เกิด Traffic เท่านี้ ทำให้เราพยากรณ์และคาดการณ์จำนวน Conversion ได้

ทั้งหมดนี้ดูแล้วได้อะไร เอามาทำอะไรต่อ?

ข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ นำมาวิเคราะห์ เราควรจะดูในภาพรวมให้มากขึ้น เช่นถ้า Organic Traffic มีจำนวนน้อย แต่เราต้องการเน้นในส่วนนี้ให้มากขึ้น แน่นอนว่าเราควรที่จะทำคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ให้มากขึ้น ส่วนเนื้อหาว่าจะทำภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็สามารถดูได้ที่ในส่วนของ Geo ว่าต้องการจะทำให้ใครอ่าน และถ้าต้องการเพิ่ม Conversion ให้มากขึ้น แน่นอนว่าการเพิ่มแบนเนอร์ในส่วนของท้ายบทความจะมีส่วนช่วยเพิ่ม Conversion ได้สูงขึ้น คุณสามารถเห็นได้จากในบทความนี้เป็นหลัก

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้การวิเคราะห์จาก Google Analytics จำเป็นที่จะต้องดูภาพรวมเป็นหลัก และใช้ความรู้รอบด้าน ต้องการเพิ่มส่วนใด ให้โฟกัสผลลัพธ์ที่ส่วนนั้นเป็นหลัก

Thanakarn Lertsudwichai x Ourgreenfish

Upgrade your Digital Marketing Team 2 Day

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts