<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

เจาะลึกวิธี การวางแผนการตลาดดิจิทัล เพื่อสร้างกลยุทธ์สมัยใหม่ให้ธุรกิจ

Audio Version

New Marketing Plan การวางแผนการตลาดดิจิทัล สมัยใหม่ คือ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการยกระดับธุรกิจของคุณให้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกจุด Touchpoint ของ Customer Journey


การวางแผนการตลาดดิจิทัล เป็นหนึ่งในกระบวนการทางการตลาดเพื่อชี้นำเป้าหมาย นั่นคือลูกค้าของคุณให้ไปพบกับขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อที่จะนำพาพวกเขาไปถึง Goal ที่ตั้งไว้ ด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ นี้ 1. Before (Prospect : คนที่มีโอกาส) 2. During (Lead : คนที่สนใจ) และ 3. After (Customer : คนที่เป็นลูกค้า) ซึ่งการวางแผนการตลาดดิจิทัลที่ชัดเจน จัดได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม การวางแผนการตลาดดิจิทัลจะทำให้คุณทราบว่า ควรจะทำอะไรในขั้นต่อไป เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักหรือย่ำอยู่กับที่ แต่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง การวางขั้นตอนและกระบวนการที่ดี จะช่วยให้คาดการณ์หรือเห็นผลลัพธ์ได้ว่าคุณนั้นเดินมาถูกทางหรือไม่ หรือควรหาทางอื่นเพื่อทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

NEW MARKETING PLAN: MARTECH PLAN แนวทางการวางแผนการตลาดสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาด

โดยใน 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ของการวางแผนการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่แบบครบวงจรในครั้งนี้ (New Marketing Plan) เราจะมาเจาะลึกไปที่ขั้นตอนแรกของการวางแผน นั่นคือ Before เพราะการสร้างจุดเริ่มต้นที่ดี ก็เปรียบเหมือนการมีรากฐานที่มั่นคงที่ทำให้คุณก้าวต่อไปสู่ขั้นตอนอื่น ๆ ได้อย่างถูกทาง รวดเร็ว และราบรื่น การก้าวไปสู่ความสำเร็จจึงอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน

 

Before หนึ่งในขั้นตอนการวางแผนการตลาดดิจิทัลแระกอบด้วยอะไรบ้าง?

  • การวางแผนการตลาดดิจิทัลขั้น Before : รู้จักธุรกิจของคุณ

การวางแผนการตลาดดิจิทัลให้ถูกทางจำเป็นต้องรู้จักภาพรวมของธุรกิจคุณอย่างถ่องแท้ว่า “ทำอะไร ขายอะไร ขายให้ใคร” รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง รวมทั้งคาดการณ์อุปสรรคและโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตได้ จะช่วยให้คุณสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณจริง ๆ 

 

  • การวางแผนการตลาดดิจิทัลขั้น Before : ระบุกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน

เริ่มต้นด้วยการจำลองลูกค้าในอุดมคติของคุณ หรือ Customer Persona โดยอาจจำลองจากจุดยืนของแบรนด์หรือธุรกิจว่าต้องการเข้าหากลุ่มคนประเภทไหน ซึ่ง Customer Persona  ควรโฟกัสไปที่ ข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า ปัญหา เป้าหมาย หรือความสนใจของพวกเขา พฤติกรรมและช่องทางที่พวกเขาใช้เสพข่าวสาร รวมไปถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญหรือเป็นกังวล เป็นต้น การเข้าใจ Customer Persona หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะช่วยให้รู้ว่าควรวางแผนการตลาดดิจิทัลอย่างไร หรือสื่อสารในรูปแบบไหนให้เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากที่สุด

New call-to-action

 

  • การวางแผนการตลาดดิจิทัลขั้น Before : กำหนดสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสาร

การกำหนดสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต้องสอบรับกับวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของธุรกิจให้เป็นจริง เช่น สร้างการรับรู้ อย่างการทำให้มีผู้ติดตาม Facebook Page เพิ่มขึ้น ด้วยการยิง Ads หรือสร้าง Activity ให้คนมาร่วมสนุก , ต้องการให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าแรกของการค้นหาใน Google ก็ควรทำ Content SEO เป็นต้น

 

  1. การวางแผนการตลาดดิจิทัลขั้น Before : เลือกสื่อและช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ลูกค้ารู้จักคุณ

เลือกสื่อและช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยสื่อที่นิยมเลือกใช้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ Paid Media, Owned Media และ Earned Media

  • Paid Media : การซื้อสื่อเพื่อสร้างพื้นที่ในการโปรโมตหรือประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีต้นทุนสูงแต่เห็นผลได้ทันที เช่น โฆษณาทางทีวี โฆษณาในสิ่งพิมพ์ Banner หรือดิสเพลย์โฆษณาในเว็บไซต์ เป็นต้น
  • Owned Media : สื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของเอง ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ อีเมล ช่องทาง Social Media เป็นต้น
  • Earned Media : สื่อของคนอื่นที่พูดถึงแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ อาจเป็นการบอกปากต่อปาก คนรีวิวเอง หรือ Influencer เป็นต้น

MarTech Plan

นอกจากสื่อที่ต้องเลือกให้ดีแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณต้องเลือก นั่นคือ ช่องทางที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่คุณวางไว้ได้ โดยช่องทางการตลาดที่น่าสนใจและได้รับความนิยม อาทิ Social Media, Social Media Ads, Website, Email, YouTube และ Video Platform อื่น ๆ

การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกจุด และมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้พวกเขารู้จักคุณ และสามารถดึงพวกเขาให้กลายมาเป็นลูกค้าของคุณในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ไม่ยาก Before จึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการวางแผนการตลาดดิจิทัลสมัยใหม่แบบครบวงจร (New Marketing Plan) ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นทีดี ที่ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกทาง และรวดเร็วขึ้น

 นอกจากเนื้อหาทางด้านบนแล้ว คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง แนวทางการทำการตลาดสมัยใหม่แบบครบวงจร เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบหรือสร้างกลยุทธ์ให้กับแผนการตลาดดิจิทัลของคุณสำหรับปี 2023 ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้

Contact Sales Add line

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast