ชนชั้นการศึกษา จะหมดไป ในยุคที่มี คอร์สเรียนออนไลน์

ในอดีต ชนชั้นการศึกษา หรือ Education Class เป็นค่านิยมที่มนุษย์ใช้วัดระดับความสามารถของคนในสังคมว่าใครจะมีหน้าที่การงานดีดว่ากันหรือใครมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการเงินมากกว่ากัน แต่ในยุคนี้มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่าย ๆ แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยก็สามารถมีองค์ความรู้เทียบเท่ากับคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยได้ 

 

ชนชั้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง ดังนี้

  1. การแบ่งชนชั้นการศึกษาระหว่างคนเมืองกับคนชนบท
  2. การแบ่งชนชั้นการศึกษาจากระดับการศึกษา

 

การแบ่งชนชั้นการศึกษาระหว่างคนเมืองกับคนชนบท

ในอดีตการใช้ชีวิตของคนเมืองกับคนชนบทมีความแตกต่างกันที่การเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งคนเมืองสามารถติดตามเทรนด์ต่าง ๆ ได้ใกล้ชิดกว่าคนชนบท แต่ในทุกวันนี้ทักษะทางเทคโนโลยี หรือ Digital Skill ระหว่างคนเมืองกับคนชนบทไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก เพราะเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตเพียงมีแค่สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว และคอร์สออนไลน์สามารถทำให้เราทุกคนได้ศึกษาเรื่องเฉพาะเจาะจงที่ตนเองสนใจได้ง่าย ๆ ไม่ว่าเราจะเป็นคนจังหวัดไหนอยู่ห่างจากตัวเมืองเท่าไร เราก็สามารถอัปเกรดทักษะของตนเองได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามาทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างคนเมืองกับคนชนบทลดลงไป ซึ่งในยุคนี้ใครที่ขยันหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ย่อมเป็นคนที่มีมูลค่าในตลาดแรงงาน

 

การแบ่งชนชั้นการศึกษาจากระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาอาจเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราว่าเราเป็นปัญญาชนหรือไม่ในสายตาของผู้อื่น เพราะในอดีตสังคมมักให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ว่ายิ่งเรียนสูงยิ่งมีรายได้สูงตามไปด้วย เมื่อมีรายสูงก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ในยุคนี้วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์มีความหลากหลายมากขึ้น เราสามารถเรียนรู้เรื่องที่สนใจได้จากช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีทั้งกูรูผู้รู้มาเผยแพร่องค์ความรู้ให้เราได้ศึกษาด้วยตนเอง จึงทำให้วุฒิการศึกษาไม่ได้มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพมากเหมือนเมื่อก่อน เพราะในปัจจุบันเราจะมีมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อพัฒนาตนเองให้ถูกทางและทันโลก

ขอยกตัวอย่างจากตัวผู้เขียนเอง เมื่อเรามีเป้าหมายว่าอยากทำอาชีพไหนในอุตสาหกรรมใด เราก็ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจจากช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เมื่อความรู้กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ๆ บนโลกออนไลน์ ส่งผลให้เด็กที่เรียนจบมหาวิทยาลัยก็อาจจะไม่ได้เก่งไปกว่าเด็กที่เรียนจบระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าเสมอไป

Image result for digicup logo

shutterstock_288630698

การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และอาจเป็นเรื่องที่จำเป็นจริง ๆ กับบางอาชีพ เช่น อาจารย์ หรือนักวิชาการ เป็นต้น ยุคนี้ไม่ได้เป็นยุคที่คุณค่าของคนถูกวัดที่ระดับการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา แต่เป็นยุคที่เราทุกคนต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาตัวเองให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น และอยากจัดสรรตารางเรียนได้ด้วยตัวเอง สามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียนออนไลน์และติดต่อสอบถามได้ที่ https://digicup.io หรือ กด Like เฟซบุ๊กแฟนเพจ Digicup เพื่อติดตามสาระน่ารู้ใหม่ ๆ เราเป็น Digital Academy ที่มีความตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนยุคใหม่

ถ้าคุณอยากรู้ว่าการเรียนออนไลน์ดีอย่างไร อ่านบทความ การเรียน ONLINE VS OFFLINE มีข้อแตกต่างอย่างไรกันบ้าง

Image result for digicup logo

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts