บทความเรื่อง: Break Even Point สูตร บริหารต้นทุน ที่เจ้าของร้านอาหารรุ่นใหม่ควรรู้

การ บริหารต้นทุน หรือ Break Even Point เป็นวิธีการบริหารจัดการที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารไทย ร้านอาหารตะวันตก คาเฟ่ ร้านเบเกอรี่ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ จำเป็นต้องมีวิธีการคิดต้นทุนและประเมินผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้ธุรกิจขาดทุน เรามาดูกันว่าหากคุณอยากเปิดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มจะต้องคำนวณต้นทุนอย่างไร เพื่อประเมินศักยภาพของธุรกิจ

 

ต้นทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือ ค่าใช้จ่าย Fixed Cost คือค่าใช้จ่ายที่คงที่ ไม่แปรผันตามยอดขาย ต่อให้ขายมากขายน้อยหรือไม่ขายเลยก็ต้องเสีย ได้แก่ ค่าแรงพนักงาน (Full Time /Part Time) , ค่าเช่าพื้นที่, ค่าเสื่อม เป็นต้น
 • ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) คือค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามยอดขาย ได้แก่ ค่าแรงพนักงาน (P/T) , ค่าวัตถุดิบอาหารค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

 

การคำนวณหาต้นทุนการดำเนินงาน

การรู้จักแบ่งประเภทของต้นทุนนั้น คือเรื่องสำคัญที่ธุรกิจร้านอาหารต้องให้ความสำคัญ เพราะต้นทุนคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เรามาดูตัวอย่างการคำนวณหาต้นทุนของร้านอาหาร ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

 

สูตรการคำนวณต้นทุนการดำเนินงาน

 • แยกรายการต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) กับต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ออกจากกัน
 • ต้นทุนรวมทั้งหมด 35,700 บาท และต้นทุนผันแปรคิดเป็น 42.02% จากต้นทุนรวมทั้งหมด

 

สูตรคำนวณหาจุดคุ้มทุน (Break Even Point)

จุดคุ้มทุนเป็นจุดที่ผู้ประกอบการไม่ได้ขาดทุนหรือได้กำไร เพราะจุดคุ้มทุนคือผลการดำเนินงานที่ต้นทุนกับยอดขายนั้นเท่ากัน หมายความว่าเราไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุน มาดูตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุนได้จากภาพด้านล่าง ดังนี้

 

เข้าสูตร

 • Fixed Cost ÷ (1 - Variable Cost)
 • ค่าใช้จ่ายคงที่ ÷ (1 - ต้นทุนผันแปร)

แทนค่าด้วย

 • 20,700 ÷ 0.58 = 35,689.66 บาท
 • จุดคุ้มทุน = 35,689.66 บาท คือ ยอดขายที่ร้านจะต้องขายให้ได้เป็นอย่างต่ำ เพื่อไม่ใหร้านขาดทุน

 

สูตรคำนวณหายอดขายจากกำไร

การตั้งเป้าหมายกำไรที่ต้องการต่อเดือนนั้น จะทำให้เรารู้เป้าหมายว่าตัวเองจะต้องทำสร้างยอดขายให้ได้เท่าไร ถือว่าเป็นการกระตุ้นตัวเองให้มีความกระหายในการทำธุรกิจ

 

เข้าสูตร

 • กำไรที่ต้องการต่อเดือน ÷ (1 - Variable Cost)

แทนค่าด้วย

 • 20,000 ÷ 0.58 = 34,482.76 บาท
 • 34,482.76 บาท คือยอดขายจากจุดคุ้มทุน

สรุป

 • หากต้องการกำไร 20,000 บาท/เดือน จะต้องขายให้ได้ขั้นต่ำ 70,172.41 บาท
 • นำจุดคุ้มทุน (35,689.66) + ยอดขายจากจุดคุ้มทุน (34,482.76) = 70,172.41 บาท

 

สูตรคำนวณหาปริมาณเมนูหลักที่ต้องขายให้ได้ต่อเดือน

การหาปริมาณเมนูหลักที่ต้องขายให้ได้ต่อเดือนนั้น จะทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ถือว่าเป็นการเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองที่ต้องขายให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เพื่อให้ร้านไม่ขาดทุนและมีกำไรตามเป้า

ยกตัวอย่างการคำนวณปริมาณยอดขายธุรกิจร้านกาแฟ จากรูปภาพด้านล่างนี้

 

เข้าสูตร

 • นำยอดขายขั้นต่ำที่ต้องทำให้ได้ต่อเดือน มาหารกับจำนวนราคาเฉลี่ยของเมนู จะเท่ากับจำนวนปริมาณเมนูที่ต้องขายให้ได้ต่อเดือน

 

แทนค่าสูตรดังนี้

ยอดขายขั้นต่ำต่อเดือน ÷ ราคาเครื่องดื่มเฉลี่ยนต่อแก้ว = จำนวนเครื่องดื่มที่ต้องขายให้ได้ต่อเดือน

70,172.41 ÷ 40 = 1754.31 แก้ว/เดือน

 

 • หากต้องการทราบว่าเราต้องขายเมนูเครื่องดื่มให้ได้กี่แก้วต่อวัน สามารถคำนวณได้ดังนี้

 

แทนค่าสูตรดังนี้

จำนวนเครื่องดื่มที่ต้องขายได้ต่อเดือน ÷ จำนวนวันในเดือนนั้น ๆ (30 วัน โดยเฉลี่ย) = จำนวนเครื่องดื่มที่ต้องขายให้ได้ต่อวัน

1754.31 ÷ 30 = 58.48 แก้ว/วัน

 

การคำนวณส่วนกำไรสำหรับการคืนทุนของร้าน

การทำธุรกิจร้านอาหารหรือการทำธุรกิจอื่น ๆ จะต้องมีการลงทุน เมื่อมีการลงทุนก็จะต้องมีการคืนทุน หากเราอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เราจะต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ว่าต้องการทำกำไรคืนทุนภายในระยะเวลากี่เดือน หรือกี่ปี

 

จากตัวอย่างของรูปภาพสามารถเข้าสูตรคำนวณ ดังนี้

 • เงินลงทุน ÷ ระยะเวลาการคืนทุน = กำไรสำหรับการคืนทุน/เดือน
 • 250,000 ÷ 24 (สัญญาเช่า) = 10,416.67

หมายความว่าทุกเดือนเราควรมีกำไรสำหรับการคืนทุนก่อนหมดสัญญาเช่าพื้นที่คือ 10,416.67 บาท/เดือน


การบริหารจัดการองค์กรนอกจากจะต้อง รู้จักการจัดการองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ทักษะการคิดคำนวณก็คือทักษะที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ ยิ่งธุรกิจของเรามีข้อมูลที่มากขึ้นเรายิ่งจำเป็นต้องมีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่อยู่ในมือ ซึ่งทักษะการใช้ Microsoft Excel นั้น เป็นทักษะที่ผู้ประกอบการ หรือพนักงานทั่วไปจำเป็นต้องมีติดตัวเอาไว้ และถ้าคุณคิดว่าการเรียนรู้การใช้ Microsoft Excel เป็นเรื่องยากสำหรับคุณ คอร์ส Excel Skill Up เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน..สู่การประยุกต์ใช้งานจริง จะทำให้คุณได้เข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ตลอด 24 ชม. สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ Digicup The Digital Academy

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts