บริหารองค์กรฝ่าวิกฤติ ด้วยแนวคิดแบบ คาซุโอะ อินาโมริ

Ameoba Management คือการบริหารจัดการองค์กรแบบ คาซุโอะ อินาโมริ เป็นสูตรสำเร็จที่บริษัทต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นนิยมนำมาใช้กัน โดยแนวคิดของ คาซุโอะ อินาโมริ มีความตั้งใจที่จะทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และฝึกให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดแบบนักบริหาร รวมถึงการใช้จิตวิญญาณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ช่วยให้ธุรกิจที่เขาเข้าไปบริหารนั้นสามารถฝ่าฟันวิกฤติไปได้ โดยสายการบิน Japan Airlines คือกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างให้กับเราได้อย่างชัดเจน หลังจากที่ คาซุโอะ อินาโมริ ได้ถูกเชิญชวนเข้ามาบริหารประมาณ 2 ปีกว่าก็สามารกู้วิกฤติของ Japan Airlines กลับมาได้ ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือ คาซุโอะ อินาโมริ สามารถบริหารบริษัทของเขา คือ Kyocera แบบไม่เคยขาดทุนเลย ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.1959 เมื่อได้รู้จักที่มาที่ไปของ คาซุโอะ อินาโมริ แล้ว เราไปเรียนรู้แนวคิดและปรัชญาการบริหารของ คาซุโอะ อินาโมริ พร้อม ๆ กันเลยครับ


Walking Around

การส่งเสริมให้คนในองค์กรเดินออกไปดูแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกของตน วิธีการนี้จะทำให้คนในองค์กรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และได้เข้าใจการทำงานของกันและกันด้วย เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับกระบวนการทำงานจะทำให้แผนกต่าง ๆ ไม่ขัดแย้งกันและยังสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย เมื่อแผนกการตลาดได้เข้าไปคลุกคลีกับแผนกต้อนรับหรือแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จะทำให้แผนกการตลาดได้ทราบถึงปัญหาหน้างาน และสามารถแนะนำแผนกอื่น ๆ ได้ว่าต้องบริการอย่างไรถึงจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ และแผนกการตลาดก็จะได้นำจุดเด่นด้านบริการมาทำการต่อไปได้

 

Amoeba Management

ในทุก ๆ องค์กรจะมีการแบ่งแยกการทำงานออกเป็นแต่ละแผนกอยู่แล้ว ในการบริหารแบบอะมีบานั้นจากแผนกใหญ่ ๆ ที่ควบคุมค้นทุนได้ยากนั้น เราสามารถแยกย่อยออกเป็นกลุ่มย่อยในแผนกได้อีก เพื่อเป็นการดูศักยภาพการทำกำไรของแต่ละกลุ่ม โดยเหตุผลที่ต้องแยกการทำงานแต่ละส่วนออกเป็นกลุ่มย่อยมีอยู่ 3 เหตุผล คือ

  • ทุก ๆ ทีมจะต้องรู้จักการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายของตัวเอง โดยปกติทุก ๆ เดือนแผนกบัญชีเป็นคนที่สรุปยอดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินนั้นอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ฝ่ายผลิตที่ใช้ไป ดังนั้น การมอบหมายที่ให้แต่ละกลุ่มย่อยฝึกบริหารต้นทุนนั้น จะให้่ต้วเลขออกมาตามจริง และยังมอบ Mindset แบบผู้บริหารให้กับแต่ละทีมย่อยอีกด้วย
  • เพื่อให้รู้ศักยภาพการทำงานของแต่ละทีม ว่าทีมไหนทำกำไรได้และทีมไหนทำกำไรไม่ได้ หากทีมไหนทำกำไรไม่ได้เลยและขาดทุนจากการบริหารทีม เราก็สามารถแก้ไจปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้น
  • เมื่อทุกทีมสามารถทำกำไรได้หมดเลย บริษัทก็จะมีกำไรแบบไม่ต้องกังวลว่าจะขาดทุนหรือไม่ เหมือนกับ Kyocera บริษัทของ คาซุโอะ อินาโมริ ที่ไม่เคยขาดทุนตั้งแต่ก่อตั้งมา

 

Segmented KPI

การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้วัดผลไดชัดเจน เช่น ใน 1 แผนกอาจจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย หรือมากกว่านั้น เพื่อโฟกัสกับการจัดการต้นทุนให้รายละเอียดขึ้น ยกตัวอย่างในกรณีของ Japan Airlines ถูกแบ่งออกเป็น 600 กลุ่มย่อย และให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดเป้าหมายของตัวเอง เปรียบเสมือนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้บริหารบริษัทเล็ก ๆ ของตัวเอง

 

Culture Philosophy

การสร้างปรัชญาองค์กรของตัวเองขึ้นมา โดยปรัชญาของ คาซุโอะ อินาโมริ จะมุ่งเน้นไปที่ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำงานเหมือนครอบครัวเดียวกัน รวมถึงการปรับ Mindset ของคนทั้งองค์กรที่ตัดชนชั้นของตำแหน่งานออกไป เช่น ผู้บริหารที่เรียนจบสูงแต่ไร้ประโยชน์ควรที่จะลงมาใส่ใจคลุกคลีกับพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนบ้าง หรือการพาคนในองค์กรไปกินเลี้ยงสังสรรค์บ้างเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น เปิดใจคุยกันมากขึ้น

 

Reduce Cost seriously

การลดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นในกรณีที่ต้นทุนจากปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบกับต้นทุนการผลิตขององค์กร หรือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นแบบฉับพลัน ต้องตัดสินใจตัดต้นทุนตั้งแต่ต้น เหตุผลเพราะหากเราค่อย ๆ ลดต้นทุนการดำเนินงานลงทีละนิดทีละหน่อยอาจจะทำให้เราไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้เด็ดขาด ดังนั้น การลดต้นทุนอย่างจริงจังคือการแก้วิกฤติที่เฉียบขาดที่สุด

 

3 ข้อคิดที่ คาซุโอะ อินาโมริ นำมาใช้สำหรับทุกคนในองค์กร

  • หัวหน้าต้องรับฟังในเรื่องที่คนใต้บังคับบัญชาพูด เพื่อรับฟังถึงปัญหาจากฝ่ายปฎิบัติการ ไม่แน่ไอเดียของคนในทีมอาจจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้
  • การรับฟังพนักงาน คือโอกาสที่ดีที่เราจะได้รับรู้สิ่งที่พนักงานคิด และเมื่อมีพนักงานเข้ามาหาเราอยู่บ่อย ๆ เราสามารถใช้โอกาสรชนี้ในการพูดคุยหรือถ่ายทอดแนวคิด มุมมอง หรือทัศนคติให้กับพนักงาน
  • ผู้นำต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือพนักงานทุกเมื่อ เวลามีพนักงานเข้ามาถามและต้องการที่ปรึกษาเราต้องช่วยเขาได้ แก้ปัญหาให้เข้าได้ อย่าปัญหาและหน้าที่ของผู้นำไปให้ผู้อื่น

วันนี้ถ้าคุณเป็นผู้นำองค์กรหรือเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ แล้วไม่สามารถจัดการกับต้นทุนการดำเนินงานได้เลย ลองนำวิธีคิดแบบ คาซุโอะ อินาโมริ มาปรับใช้กับองค์กรดู เผื่อจะทำให้องค์กรของคุณลดต้นทุนการดำนเนินงานได้ และตรวจสอบงบการเงินได้อย่างทั่วถึง นอกจากการบริหารองค์กรแบบอะมีบาแล้ว การทำงานด้วยจิตวิญญาณ การให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานก็สำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น การนำวิธีการบริหารงานด้านผลประกอบการมาใช้ร่วมกับจิตวิญญาณการทำงาน จะส่งผลให้คนในองค์กรร่วมใจกันทำงานเพื่อฝ่าฟันวิกฤติต่าง ๆ ไปได้

อ่านบทความด้านบริหารธุรกิจต่อได้

ผู้บริหารต้อง จัดการองค์กร อย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาใน การสื่อสาร 

3 BUSINESS SKILLS ที่คนเป็น ENTREPRENEUR ต้องมีติดตัว 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts