อยากทำงานในแวดวง Digital Marketing ต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้าง

การได้ทำงานในแวดวง Digital Marketing คืออีกหนึ่งเป้าหมายเส้นทางอาชีพของใครหลายคน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจสื่อออนไลน์ เครื่องมือการตลาด และเทรนด์เทคโนโลยี ต่างแข่งขันกันเข้ามาสมัครงานในแวดวง Digital Marketing โดยใช้ทักษะเป็นอาวุธสำคัญในการเข้ามาสมัครงานในอุตสาหกรรมการตลาด หากเรามีความฝันที่อยากเข้ามาทำงานด้าน Digital Marketing จริง ๆ แต่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน มาดูกันว่าความรู้พื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้มีด้านใดบ้าง และตำแหน่งงานไหนที่เหมาะสมกับเราไปดูกันเลย

 

สายงาน Digital Marketing สามารถทำงานในองค์กรแบบไหนได้บ้าง

เป้าหมายการทำงานของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนว่าต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องอะไร และองค์กรแบบไหนที่คิดว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วชีวิตการทำงานก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งการทำงานในสายงาน Digital Marketing นั้น เราสามารถแบ่งองค์กรออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

In house marketing

คือการทำงานในองค์กรธุรกิจที่มีสินค้าหรือบริการเป็นของตัวเอง เรามีหน้าที่เข้าไปบริหารจัดการการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น ๆ และถ้าองค์กรของเราต้องไปใช้บริการเอเจนซี่ เราอาจจะได้เป็นคนที่ค่อยประสานงานกับเอเจนซี่ด้วย โดยตำแหน่งหน้าที่สำหรับคนที่เป็น In house marketing มีตั้งแต่ Social Media Marketing, Marketing Strategy หรือ Sale Management เป็นต้น ถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กเราอาจจะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่มากขึ้น

 

Agency

เป็นองค์กรที่ให้บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการตลาดให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ โดยเอเจนซี่แต่ละที่นั้นมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น Digital Agency หรือ Production Agency เป็นต้น เมื่อเรารู้ตัวว่าตัวเองถนัดใช้ทักษะด้านไหนมากที่สุดก็ควรไปขอฝึกงานให้เชี่ยวชาญมากขึ้น หรือสมัครงานกับเอเจนซี่ที่คิดว่าเขามีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับทักษะเรา เช่น ถ้าเรามีทักษะด้านการทำหนังโฆษณาก็ควรมุ่งเป้าไปที่ Production Agency ที่มีบริการหลักคือการทำหนังโฆษณา เป็นต้น

shutterstock_197729552

ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ถ้าอยากทำงานในสายงาน Digital Marketing

Social Media Platform

เรื่องพื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้ คือ การใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งในมุมมองของผู้เล่นและในมุมมองของนักการตลาดด้วย ถ้าเราได้รู้พฤติกรรมของกลุ่มคนที่ใช้แพลตฟอร์มนั้น ๆ ก็จะทำให้เรารู้วิธีการทำโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม หากเราอยากเข้ามาทำงานในสายงานดิจิทัล อย่างน้อยเราต้องเป็นคนที่ชอบศึกษาวิธีการใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ ด้วย

 

Digital Marketing Tools

ทักษะการใช้เครื่องมือการตลาดนั้นถือว่าเป็นทักษะจำเป็นที่ผู้สมัครงานด้าน Digital Marketing ต้องศึกษาเอาไว้ เช่น เครื่องมือสำหรับ Facebook Ads, Google Ads หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ลึกถ้าเราไม่ได้สมัครในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ Marketing Tools แต่อย่างน้อยถ้าเราพอมีความเข้าใจเรื่องเครื่องมือการตลาดอยู่บ้างอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีมูลค่าในสายตาขององค์กรที่รับสมัครงาน หรือถ้าเราต้องการเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือการตลาด (Digital Marketing Tools) จริง ๆ แนะนำให้ศึกษาอย่างจริงจัง เพราะสายงานนี้ทำให้คุณเติบโตขึ้นได้ 

 

Principle of Marketing

พื้นฐานการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนทำงานในสายงานด้านการตลาดจะต้องมีติดตัวเอาไว้ เพราะพื้นฐานการตลาดจะสอนให้เราได้มีวิธีคิดในเชิงบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ การวางกลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและบริการ เป็นต้น หากเราได้เข้าใจพื้นฐานการตลาดแล้ว จะส่งผลให้เราใช้เครื่องมือการตลาดหรือทำคอนเทนต์ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราไม่เคยศึกษาพื้นฐานการตลาดมาก่อน เราสามารถศึกษาได้จากการซื้อหนังสือหมวดบริหารการตลาดมาอ่านและศึกษาได้จากนักวิชาการด้านการตลาดจากช่องทางออนไลน์

 

Content Creating

เป็นตำแหน่งงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ เหมาะสำหรับนักคิดนักเขียนที่ชื่นชอบคิดวิเคราะห์การนำเสนอไอเดียในเชิงการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ในรูปแบบของ Blog, Facebook Post, Print Ads หรือ Video หน้าที่ของคนสร้างสรรค์คอนเทนต์นั้นจะต้องศึกษาวิธีการผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ และต้องเข้าใจสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เราสามารถสร้างสรรค์งานโฆษณาได้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

shutterstock_338961377

Print Ads

ต้องยอมรับว่างานกราฟิกกับงานโฆษณานั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และหากคุณมีทักษะด้านงานออกแบบกราฟิกอยู่แล้ว และชอบบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานกราฟิก งานโฆษณาถือว่าตอบโจทย์มาก ๆ ถ้าพูดถึงงาน Print Ads เราควรศึกษาเอาไว้เผื่อในอนาคตเราอาจมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชิ้นงานโฆษณาประเภท Print Ads นี้

 

Video Editing

คอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น และในสายงานโฆษณามีความต้องการคนที่มีทักษะด้านการทำวิดีโอเป็นอย่างมาก ถ้าเราเป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์และมีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ ตำแหน่ง Video Editor ในสายงานการตลาดถือว่าเหมาะสมกับเรามาก เพราะคนทำวิดีโอในสายงานโฆษณานั้นจะต้องเข้าใจสินค้าและบริการด้วย ต้องติดตามเทรนด์ในแวดวงสื่อประเภทวิดีโอด้วยว่ารูปแบบการนำเสนอวิดีโอแบบไหนกำลังเป็นที่นิยม

 

Account Executive

การบริหารจัดการลูกค้าในสายงานการตลาดนั้น จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดด้วย เพราะ AE (Account Executive) คือตำแหน่งงานที่มีหน้าที่คุยกับลูกค้า ซึ่งต้องมีความรู้ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ ถ้าทำงานในเอเจนซี่เราจะต้องเรียนรู้บริการของเอเจนซี่นั้น ๆ ด้วย เพื่อที่จะสามารถแนะนำบริการให้กับลูกค้าได้

 

Marketing Trend

หากเราต้องการเป็นคนที่บริษัทต่าง ๆ ต้องการตัวไปร่วมงาน เราต้องอัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณาที่จะจัดงานให้ความรู้กับคนในแวดวงสายอาชีพเดียวกัน การเข้าร่วมงานที่สมาคมในสายอาชีพจัดขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาตนเองสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์และเรียนจบมาไม่ตรงสาย

"ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และอย่าหลุดออกไปจากเป้าหมายนั้น"

การทำงานในสายงานการตลาดนั้น แม้ไม่ได้เรียนจบมาตรงสายก็สามารถเข้ามาทำได้ เพียงเรามี ทัศนคติแบบ Digital Mindset และต้องรู้จักตัวเองให้มากพอว่าเรามีความถนัดด้านไหนบ้าง และศึกษาเรื่องที่ตนเองถนัดให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้นำเรื่องที่ศึกษานั้นไปทำงานได้จริงในตอนที่เราได้รับโอกาสเข้าไปทำงาน ที่สำคัญคนทำงานในวงการนี้ต้องอย่าหยุดเรียนรู้ ต้องอัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ถ้าคุณสนใจเรื่องการทำ Facebook Ads สามารถเรียนรู้ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Facebook Ads ได้ที่บทความ ศัพท์เทคนิคที่ต้องรู้ ถ้าอยากทำ FACEBOOK ADS แบบมือโปร 

อีกหนึ่งเรื่องที่นักการตลาดรุ่นใหม่ควรรู้คือ เจ้าตลาดต้องรับมือกับ DISRUPTIVE CHALLENGER อย่างไร เพื่อให้อยู่รอด 

Image result for digicup logo

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts