Hard Skills & Soft Skills คืออะไร ไปเรียนรู้กัน

ทักษะการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Hard Skills และ Soft Skills ซึ่งมีบทบาทต่อการทำงานของพนักงานทุกคนทุกตำแหน่ง และยังมีผลต่อการได้รับโอกาสต่าง ๆ ในอาชีพที่ตนทำ ซึ่งยังมีหลายคนที่ยังสับสนและไม่เข้าใจว่าทักษะทั้ง 2 แบบนี้แตกต่างกันอย่างไร วันนี้จะอธิบายให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจทักษะแบบ Hard Skills และ Soft Skills ให้เข้าใจกันอย่างง่าย ๆ ครับ

 

Hard Skills

ในยุคปัจจุบันการทำงานในแต่ละภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูง เพราะเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถมากขึ้นและเรียนรู้ได้เร็ว ส่วนคนทำงานรุ่นเก่าที่ทำงานมาหลายปีก็ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อวิธีการทำงานใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่ง Hard Skills คือกลุ่มทักษะที่ยังเป็นทักษะหลักที่องค์กรทุกที่ต้องการ ซึ่งเป็นความสามารถหลักที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพนั้น เช่น วิศวกร ต้องมีทักษะด้านการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD หรือนักการตลาดในยุคนี้จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม เป็นต้น

 

โดยจะยกตัวอย่าง Hard Skills ที่เป็นที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

Business Analysis ที่จัดอยู่ใน Business Skills ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ


Sales เป็นทักษะการขายที่เราทุกคนจำเป็นต้องมีติดตัว ซึ่งยุคนี้ใครที่ขายของเป็นย่อมทำให้ตัวเองก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นนักธุรกิจที่เก่งได้ เพราะการขายนอกจากจะต้องเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องการนำเสนอแล้ว ยังต้องรู้วิธีโน้มน้าวจิตใจคนได้ด้วย


Video Editor ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญต่อการทำสื่อในยุคนี้เป็นอย่างมาก เพราะคอนเทนต์ที่เป็น Video ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 

Hard Skills เป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ยิ่งอาชีพที่เราทำอยู่เป็นอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงของทักษะอยู่ทุกปี เราจะต้องหมั่นเรียนรู้และติดตามเทรนด์ทักษะด้านเทคนิคอยู่เสมอ เพื่ออัปเกรดตัวเองให้เป็นคนที่องค์กรต้องการ

ติดตามสาระน่ารู้จาก Digicup

shutterstock_570371257

Soft Skills

Soft Skills เป็นทักษะที่อยู่ในหมวดจิตวิทยาที่บ่งบอกถึงตัวตนของเรา เช่น นิสัย อารมณ์ และการทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งในภาพรวมจะเป็นทักษะจิตวิทยาด้านอารมณ์และสังคมที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ บางองค์กรตัดสินใจรับพนักงานใหม่เข้าทำงานเพราะเห็นว่าพนักงานคนนั้นมีทัศนคติที่ดีที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้

 

โดยจะยกตัวอย่าง Soft Skills ที่เป็นที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 มีดังนี้

Creativity เป็นทักษะที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงศิลปะและการออกแบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุก ๆ อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีคนที่มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น วิศวกรก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ที่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรทุกอาชีพยังต้องการไอเดียจากคนเหล่านี้อยู่เสมอ

Collaboration ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทักษะที่จำเป็นต่อคนทำงานทุกคน เพราะเราเลี่ยงที่จะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ทั้งการแสดงความคิดเห็น การประชุมร่วมกัน และการเคารพการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน ยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เราต้องทำงานกับคนที่มีวัฒนธรมมที่หลากหลาย ยิ่งต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานทุกคน รวมถึงการทำงานร่วมกับลูกค้านอกองค์กรด้วย

Adaptability ทักษะการปรับตัว คืออีกหนึ่ง Soft Skills ที่คนทำงานแบบเราต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก วิธีการทำงานก็เปลี่ยนตามไปด้วยตามเทรนด์เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ดังนั้น เราต้องปรับตัวตามไปด้วยและเปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

Time Management การจัดการกับเวลาเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น ถือว่าเป็นการคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับชีวิตการทำงานและนอกเวลางานที่ต้องรักษาความสมดุล เช่น เราต้องรู้จักวิธีการจัดการกับจำนวนงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จตลอดทั้งเดือน หรือจัดการกับระยะเวลาการดำเนินโครงการว่าต้องแล้วเสร็จภายในวันไหน เป็นต้น

Soft Skills เป็นทักษะการเอาตัวรอดที่ทำให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เราก้าวหน้าในอาชีพได้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรงและศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเราได้

การทำงานในชีวิตจริงไม่เพียงแต่จะมีทักษะด้านเทคนิค หรือ Hard Skills เท่านั้น แต่เราต้องรู้จักใช้ทักษะด้านอารมณ์และสังคม หรือ Soft Skills ควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพและเติบโตในสายอาชีพมากที่สุด

Source [1] [2]

 

อ่านบทความเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตนเองได้ที่

5 ระดับ ภาวะผู้นำ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้

10 BUSINESS SKILLS ที่นักธุรกิจต้องรู้ ถ้าอยากทำงานแบบมืออาชีพ

6 ทักษะขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานออฟฟิศ

เทคนิคประเมิน SKILLS ตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพ

ติดตามสาระน่ารู้จาก Digicup

Facebook LinkedIn Twitter Instagram YouTube

 

 

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts