บทความ

skill

14/ 07/ 2020

Fixed Mindset & Growth Mindset กรอบแนวคิด 2 แบบที่คุณเลือกได้

มนุษย์ทุกคนมีกรอบความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันทุกคน ซึ่งกรอบความคิดส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา...

อ่านต่อ
05/ 06/ 2020

การแก้ปัญหา Skill Gap ลดช่องว่างพนักงานรุ่นใหม่กับรุ่นเก่า

การแก้ไขปัญหา Skill Gap ระหว่างพนักงานรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าได้มีการแก้ปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยิ่งในศตวรรษที่ 21...

อ่านต่อ
1
No Comments