Line Bot คือ อะไร? ใช้ประโยชน์จากบริการนี้ได้อย่างไรบ้าง?

Line เป็นแพลตฟอร์มหลักที่คนไทยนิยมใช้มากขึ้น โดยเมื่อแพลตฟอร์มนี้มีบริการต่างๆ ที่คลอบคลุมการทำงานทุกอย่าง เช่น บริการส่งอาหาร เกมส์มือถือ การ์ตูน เป็นต้น ธุรกิจสามารถใช้บริการจากไลน์ในการที่ทำธุรกรรม อีกทั้งยังมี Messaging API สำหรับการพัฒนาตัว Line Bot คือ สิ่งที่จะมาช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งแจ้งเตือนต่างๆหรือสามารถดึงค่าจาก Database มาแสดงเป็นรูปภาพหรือข้อความโต้ตอบกับเราได้

Line Bot คือ อะไร ทำไมถึงต้องเริ่มใช้?

Line Bot คือ

Line Bot คือ Line Official Account ที่ได้นำ Messaging API มาใช้ เป็นบริการ API ตัวหนึ่งที่เปิดให้บริการสำหรับนักพัฒนา โดยเจ้าของ Line Official Account จะทำการกำหนดหรือตั้งค่าไว้ด้านหลังบ้านของบริการ เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนมาเป็นคนตอบ ซึ่งนี่คือข้อดีของการใช้บริการตอนนี้ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นแล้ว ผู้ที่เป็นแอดมินก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเช่นกัน เพราะไม่ต้องมาคอยตอบคำถามที่ถามซ้ำๆ หรือไม่จำเป็นต้องมานั่งเก็บข้อมูลทีละคน เพราะบริการนี้จะช่วยเหลือคุณได้ทุกอย่างที่สามารถทำได้

ใช้ประโยชน์จากบริการนี้อย่างไร?

0_K1L3GivPKilm3L2H

บริการตัวนี้ช่วยให้ออกแบบ Message โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ตามต้องการ โดยมีรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นได้ ได้แก่ Text, Confirm และ Carousel ซึ่งเมื่อรูปแบบที่เราสร้างออกมานั้น จะอยู่ในรูปของ Flex Message โดยจะใช้ JSON ในการสร้าง โดยประเภทของการส่งข้อมูลจะเป็นรูปแบบของ Flex นอกจากที่จะไปกำหนดค่าที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานจากการตั้งค่าไว้ที่ด้านหลังบ้านแล้วนั้น ก็สามารถไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณเองหรือกูลเกิล แต่บริการนี้มักจะใช้งานควบคู่กับการทำ Rich Menu 

นอกจากนี้ยังสามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้เองตลอด 24 ชม. โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมาคอยตอบเอง ช่วยให้ผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นอย่างว่องไว ไม่ต้องรอคอยเป็นเวลานาน สร้างความประทับใจ ปิดการขายได้แล้วขึ้นและลดต้นทุนในการจ้างแอดมินเพื่อมาคอยตอบคำถามตลอดเวลา 

 

ที่มา : [1] , [2]

Supattra Ammaranon X Ougreenfish

LINE OA + HUBSPOT CRM Webinar

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts