สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย หรือ DAAT ร่วมกับบริษัท กันตาร์ ประเทศไทย จัดงานแถลงข้อมูลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินลงทุนโฆษณาสื่อดิจิทัล พบว่าในปีนี้...