<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
LINE Add Friend

Scan Me

02-0619085, 095-9346383

dm@ourgreen.co.th

 

Digital Blog listing page

segmentation

21/ 08/ 2021

สร้าง Segmentation ขั้นเทพ ด้วย Line + HubSpot CRM กับระบบ Automation

ทุกวันนี้ธุรกิจของคุณมีการทำ Segmentation กันอย่างไรบ้าง และกำลังมองหาแนวทางการทำ Personalization Marketing อยู่หรือไม่ วันนี้เราจะมาเผยกระบวนการทำ...

Continue reading
08/ 10/ 2020

Segmentation สิ่งสำคัญสำหรับการทำ Digital Marketing ที่ไม่ควรมองข้าม

ปกติแล้ว ก่อนที่จะลงมือทำการตลาด ธุรกิจควรรู้จักตลาดที่ตัวเองต้องการจะเข้าไป รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจว่าเป็นใคร คุณต้องการจะขายสินค้าเหล่านี้ให้ใคร...

Continue reading
1
No Comments
Content not found