<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Segmentation สิ่งสำคัญสำหรับการทำ Digital Marketing ที่ไม่ควรมองข้าม

Audio Version

ปกติแล้ว ก่อนที่จะลงมือทำการตลาด ธุรกิจควรรู้จักตลาดที่ตัวเองต้องการจะเข้าไป รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจว่าเป็นใคร คุณต้องการจะขายสินค้าเหล่านี้ให้ใคร การทำ Segmentation จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจ ไม่ใช่ว่าเราจะเสิร์ฟสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมดในลูกค้าเพียงกลุ่ม ๆ เดียว ในเมื่อความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากัน และก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงสินค้าของคุณได้อย่างเต็มที่

Segmentation คือ

Segmentation

Segmentation หนึ่งในกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด ได้หลากหลายตามรูปแบบสินค้าและบริการ รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการทำการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะกลยุทธ์นี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น โดย Segmentation แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่คือ

  • Demographic Segmentation แบ่งตามลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ, อายุ, การศึกษา, รายได้, สถานภาพ เป็นต้น
  • Psychographic Segmentation แบ่งตามลักษณะจิตวิทยา เช่น ความชื่นชอบ, ค่านิยมต่าง ๆ เป็นต้น
  • Geographic Segmentation แบ่งตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ เช่น ภาค, จังหวัด, สภาพอากาศ เป็นต้น 
  • Behavior Segmentation แบ่งตามหลักพฤติกรรม เช่น ไลฟ์สไตล์, การใช้ชีวิต, อัตราการใช้, โอกาสในการซื้อ, ช่วงเวลาในการซื้อ เป็นต้น

โดย Segmentation ที่ดี ต้องไม่กว้างและและไม่แคบเกินไป เนื่องจากว่าเราต้องการเจาะกลุ่มให้ถูกกลุ่มแล้วถูกเป้าหมาย ถ้าหากกว้างเกินไปก็จะไม่ตรงกลุ่ม ถ้าแคบไปก็จะทำให้มองผ่านจุดที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ก็เป็นได้

สำคัญอย่างไรกับการทำ Digital Marketing

shutterstock_482236333

อย่างที่หลาย ๆ ท่านรู้ดีว่าการทำ Digital Marketing ถ้าธุรกิจสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ถูกต้องและแม่นยำนั้น จะช่วยประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายไปกับการซื้อโฆษณาได้มากมายเลยทีเดียว ซึ่งในการทำ Digital Marketing สามารถสำคัญบ้างอย่างไร 

  • ในส่วนของการทำโฆษณาทางด้าน Social Media และต้องการให้เจาะกลุ่มไปยังลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ สามารถนำปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นตัวกำหนดเพื่อให้โฆษณาเหล่านั้นไปแสดงให้ผู้ใช้งานเห็น สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เพศ, อายุ, การศึกษา, ความสนใจ, ไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 
  • เมื่อรู้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้โฆษณาไปแสดงแล้ว ยังสามารถกำหนดงบประมาณของการโฆษณา ตามขนาดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  • ในส่วนของ Google Ads สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้จากสิ่งที่ลูกค้าต้องการค้นหาได้อย่างแท้จริง โดยการจับ Keyword ที่ลูกค้าต้องการ ทั้งการหาชื่อสินค้านั้นเลยหรือต้องการแค่หารายละเอียดของสินค้าเฉยๆ
  • ลูกค้าที่แอดไลน์หรือทักเข้ามายังร้านค้าในช่องทางข้อความ ต่างเป็นลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าหรือต้องการใช้บริการจากสินค้านั้น ๆ เราสามารถจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มที่กำลังจะเป็นลูกค้า และหลังจากนั้นอาจเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งและนำไปใช้ทำ Remarketing ได้

เลือก Segmentation อย่างไรให้ตรงกับธุรกิจ

ก่อนที่แต่ละธุรกิจจะเริ่มต้นทำการตลาด สิ่งที่พวกเขาต้องรู้ก่อนก็คือ กลุ่มลูกค้าของเขาอยู่ที่ไหน เป็นใคร ทำอะไร จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจตลาดและกลุ่มเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งช่วงระหว่างที่ทำการสำรวจอยู่นั้น ก็จะได้เรียนรู้ถึง Segmentation ที่เหมาะสมกับธุรกิจและเลือกนำมาใช้ บางธุรกิจในช่วงแรก ๆ อาจมีการเลือกผิดเลือกถูก แต่เมื่อจับทางได้แล้ว จะสามารถเข้าถึง Segmentation ได้ตรงกับธุรกิจของคุณนั้นเอง

 

ที่มา : [1], [2]

HubSpot CRM Sales Management Webinar

New call-to-action

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast