ทุกธุรกิจต่างก็คอยสร้างกลยุทธ์เพื่อมัดใจลูกค้า ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ Touchpoint แรกเพื่อให้เกิด Customer Experience ที่น่าประทับใจ...