<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ทำไม การทำ Digital Transformation ต้องเริ่มจากคนภายในองค์กรก่อน

การทำ Digital Transformation ภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเพียงแค่เทคโนโลยียังไม่เพียงพอ แต่คนในองค์กรคือทรัพยากรสำคัญหลัก ที่จะคอยขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ถ้าหากคุณเป็นหัวหน้า มีความจำเป็นที่จะต้องให้องค์องค์เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคนในองค์กรเป็นหลัก ลองมาดูกันดีกว่าว่า ทำไมจำเป็นต้องเริ่มคนในองค์กรก่อน

พยายามทำให้คนในองค์กรเข้าใจว่าทำไมถึงต้อง Digital Transformation

ก่อนที่องค์กรจะเริ่มทำ Digital Transformation ต้องมีความจำเป็นอย่างมาก ในการอธิบายให้กับพนักงานในองค์กรเข้าใจถึงความจำเป็นต่าง ๆ โดยจะต้องอธิบายเป็นเหตุเป็นผล ให้ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ว่ามีเหตุอย่างไรถึงจะทำ Digital Transformation ในองค์กร และจะเกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร คนในองค์กรจะได้อะไรเพิ่มขึ้นจากการทำ Digital Transformation ในครั้งนี้

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มนุษย์หลายคนหวาดกลัว แต่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวและยอมรับให้ได้ เพราะถ้าอธิบายให้เข้าใจ เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่คนในองค์กรจะได้รับ การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใด

Digital Transformation คืออะไร…ใช้ทำอะไรได้บ้างในโลกธุรกิจ

การทำ Digital Transformation ต้องส่งเสริมให้คนในองค์กรเรียนรู้เทคโนโลยี ตามขอบข่ายหน้าที่

การทำ Digital Transformation 001

การทำ Digital Transformation ไม่ใช่การให้คนในองค์กรใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่มี แต่ให้คนในองค์กรค่อย ๆ เรียนรู้เทคโนโลยี ตามขอบข่ายหน้าที่อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดการต่อต้าน และยอมรับเทคโนโลยีอย่างง่ายดาย

จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเพื่อให้คนในองค์กรเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป กระบวนการเรียนรู้จำเป็นที่จะต้องวางแผน และจ้างผู้เชี่ยวชาญมาสอนในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราต้องการ การเปลี่ยนแปลง Digital Transformation ในเพียงข้ามคืนเป็นเรื่องยากลำบาก และอย่าลืมว่าพยายามให้เรียนรู้เทคโนโลยีในสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากความเคยชินแบบเดิม ทำให้มนุษย์รู้สึกอุ่นใจ ถึงแม้มีเทคโนโลยีให้ศึกษาแต่ถ้ายังอยู่ในขอบข่ายหน้าที่ เป็นงานที่พนักงานรัก พนักงานก็จะเรียนรู้เทคโนโลยีนั้นเองด้วยความเต็มใจ แต่ถ้าพยายามยัดเยียดเทคโนโลยีมากเกินไป อาจทำให้เกิดการต่อต้านได้เช่นกัน

พยายามอย่าให้เทคโนโลยีมาทดแทนคน แต่หากให้เป็นส่วนเสริม

สิ่งที่หลายองค์กรทำผิดพลาดอย่างมหันต์ คือพยายามคิดว่า Digital Transformation จะใช้เทคโนโลยีมาทดแทนหน้าที่ของคนทั้งหมด ซึ่งบอกเลยว่าเป็นไปได้ยาก และถ้าคิดแบบนี้เมื่อไร คนในองค์กรรู้เข้า เทียบเท่ากับว่าจะเกิดการต่อต้านจากคนในองค์กรทันที ทำให้การปรับองค์กรเป็น Digital Transformation ยากเข้าไปอีก ยิ่งมีการต่อต้านมากเท่าไร การสื่อสารและทำความเข้าใจลำบากมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 อยากให้ลองปรับมุมมองความคิดเสียใหม่ว่าการทำ Digital Transformation คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เกิดผลผลิตมากกว่าเดิม การช่วยทำงานให้สะดวกสบายมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานลง ประหยัดเวลา มากกว่าการแทนที่มนุษย์ทั้งหมด ซึ่งถ้าปรับความคิดได้แบบนี้แล้ว โดยการนำผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานเทคโนโลยีบอกกับคนในองค์กร มีใครล่ะที่จะไม่ยอมใช้งานเทคโนโลยีเพื่อให้ทำงานได้สบายมากขึ้น

สรุปได้ว่าการทำ Digital Transformation จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากคนในองค์กรก่อน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทที่เทคโนโลยีมี เพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้าน และสามารถทำ Digital Transformation ในองค์กรได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

Thanakarn Lertsudwichai x Ourgreenfish

ที่มาบางส่วนจาก [1], [2]

New call-to-action

MarTech Webinar

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts