<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

หลายธุรกิจให้ความสำคัญต่อ Blockchain เทคโนโลยีความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน

สำหรับเทคโนโลยี Blockchain หลายธุรกิจในโลกดิจิทัลกำลังหันมามองเทคโนโลยีใหม่นี้ ที่จะช่วยธุรกิจให้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรื่องความปลอดภัย และการใช้งานที่ตอบโจทย์กับธุรกิจยุคใหม่โดยบริษัทต่างๆทั่วโลกอย่าง IBM, Walmart และNestle' ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบปัจจุบัน

 

 

 

โดยเทคโนโลยี Blockchain จะมีระบบการจัดการข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆของบริษัท ซึ่งมีความโปร่งใส ปลอดภัย และเชื่อถือได้
มีการตรวจสอบอย่างแม่นยำ ช่วยลดปัญหาด้านการผิดพลาดของข้อมูล ทำให้ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและการประกันว่ามีการติดตามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างผู้ใช้ปลายทางและผู้ใช้ปลายทาง

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้จะเข้าสู่ตลาดทั่วโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเฉพาะการทำข้อตกลงหรือสัญญาดิจิทัล เพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือทรัพย์สินทางธุรกรรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและน่าไว้วางใจที่สุด

 

BITCOIN สกุลเงิน DIGITAL พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

BITCOIN สกุลเงินดิจิตอลที่เป็นยอดนิยม จะมีวิธีการขุดอย่างไร? (UPDATE 2017)

KODAK COIN คืออะไร? ไขคำตอบ ทุกข้อสงสัยที่นี่!!!

 

สามารถติดตามข่าวสารจาก Ourgreenfish ได้ที่ Facebook และ Twitter

 

Live Chat With Line

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Line@

 

Recent Posts