<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ทักษะการทำงานเป็นทีม ที่ควรมีติดตัว ช่วยทำงานเป็นทีมราบรื่น ไม่มีสะดุด

Audio Version

ทักษะการทำงานเป็นทีม นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อองค์กร ไม่ว่าในตำแหน่งไหนๆ ย่อมมีความต้องการคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดี ถึงแม้เราจะทำงานคนเดียวได้เก่งเพียงไร แต่ถ้าขาดทักษะการทำงานเป็นทีมแล้ว อาจทำให้การทำงานร่วมกันสะดุด ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ทักษะสำหรับการทำงานเป็นทีมที่สำคัญมีดังนี้

ทักษะในการสื่อสาร

ทักษะการทำงานเป็นทีม

เป็นหัวใจสำคัญที่คอยทำให้การทำงานเป็นทีมมีความเข้าใจที่ตรงกัน การสื่อสารไม่เพียงเฉพาะการพูดและการเขียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสื่อสารผ่านสีหน้าท่าทาง หรือที่เรียกว่าอวัจนภาษาอีกด้วย โดยทักษะทางด้านการสื่อสาร สำหรับการทำงานเป็นทีมมีดังนี้

 • สามารถอธิบายความคิด ไอเดีย สื่อให้กับคนในทีมได้อย่างเข้าใจ
 • แสดงเจตนารมณ์ ความต้องการ ในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม ไม่มากไปและไม่น้อยไป
 • ลองฟังให้มากขึ้น คนอื่นอาจมีไอเดียที่ดีกว่าเราก็เป็นได้
 • เมื่อทีมทำงานได้สำเร็จ ไม่ควรรับเครดิตเพียงคนเดียว ที่งานสำเร็จได้ก็เป็นเพราะคนในทีมช่วยกัน

ทักษะการทำงานเป็นทีม ที่ช่วยทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ทักษะการทำงานเป็นทีม

 • เปิดใจ แน่นอนว่าการทำงานเป็นทีม ทุกคนมีความคิดเห็น มุมมอง ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการที่เราเห็นจุดเด่น ข้อคิดไอเดียต่างๆ ที่เพื่อนร่วมทีมแชร์กัน การรับฟังข้อสเนอแนะ ไอเดีย รวมไปถึงจุดบกพร่องของงาน ปราศจากอคติ ทำให้การทำงานในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
 • เชื่อใจ การเชื่อใจทำให้คนในทีมเปิดเผยมากขึ้น เปรียบเสมือนการละลายพฤติกรรมทางใจ ทำให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน การเชื่อใจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเปิดใจของคนในทีมมากขึ้น และทำให้ความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละคนดีขึ้นอีกด้วย
 • สนับสนุน การที่คนในทีมทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ต้องมีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกล่าวคำชมเชย การให้รางวัล นับว่าเป็นการสร้างแรงผลักดันในทางบวก ทำให้คนในทีมช่วยสร้างสรรคืผลงานแล้วทำใหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี
 • ให้เกียรติ หมั่นให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ที่พึงมีให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน ไม่ควรใช้ถ้อยคำรุนแรง หยาบคายต่อว่า แต่ถ้าหากคุณเป็นระดับหัวหน้า การกล่าวชมลูกน้องในทีมในระหว่างประชุมก็การสนับสนุนทางหนึ่ง แต่ถ้าลูกน้องทำพลาด ไม่ค่อยตำหนิต่อหน้าคนอื่นๆ ให้เรียกคุยเป็นการส่วนตัวจะดีกว่า และต้องบอกเหตุผล รวมไปถึงวิธีที่จะไม่ต้องทำพลาดอีก

ทักษะเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ

ทักษะการทำงานเป็นทีม

เคยเป็นกันหรือไม่ ทำงานกันเป็นทีม แต่งานแทบไม่มีความคืบหน้า คนนั้นก็เกี่ยงงาน หรีอบางคนไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไร เนื่องจากสื่อสารกันไม่ชัดเจน หรือแต่ละคนทำงานที่ไม่ถนัด ทำให้งานเกิดความผิดพลาด จนกระทั่งเกิดความเสียหาย ลองมาดูทักษะที่ควรมี เพื่อให้การทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จ

 • แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ควรแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคนให้ชัดเจนเลยว่า ใครควรทำหน้าที่อะไร มีงานอะไรที่ต้องทำ มีกำหนดการส่งงานวันไหน ถ้าหากแบ่งหน้าที่แล้วครุมเครือ อาจมีการปัดความรับผิดชอบกันเกิดขึ้น
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องทำได้ ไม่ว่างานที่ไหนก็ย่อมต้องมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ลองสังเกตดูว่าคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดี ทักษะที่ต้องมีคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก คนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง ทันท่วงที แสดงว่ามีไหวพริบสูง
 • มีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้คนในทีมได้รู้ว่า งานทั้งหมดมีความคืบหน้าไปแล้วเท่าไร มีงานไหนที่สะดุดหรือติดขัดบ้าง เมื่อรู้ถึงต้นตอของปัญหาเร็ว ก็ทำให้การแก้ปัญหาได้ทันและง่ายขึ้น ดีกว่าปล่อยให้คาราคาซัง เงียบเก็บปัญหาเอาไว้ จนกระทั่งแก้ได้ยาก หรือหมดเวลาแก้ปัญหา ทำให้งานพังได้
 • เลือกคนให้ถูกกับงาน “Put the right man on the right job” สำนวนนี้ยังคงเป็นจริงเสมอ เพราะแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ความถนัดที่ต่างกันออกไป การเลือกคนให้ถูกกับงานไม่เพียงแต่จะทำให้คนในทีมมีความสุขเท่านั้น แต่ยังทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ส่วนทักษะสุดท้าย คือทักษะการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการทำงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทุกคนจึงควรปรับตัวเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เช่นการใช้งาน Google G Suite ที่รวมบริการ Google Docs, Sheets, Slides พร้อมทั้งอีเมลสำหรับองค์กร ทำให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่าย ด้วยเวอร์ชันที่เป็นอัพเดตล่าสุด ทำให้ทุกคนทำงานเป็นทีมได้พร้อมกัน

G SUITE SOLUTION ตอกย้ำความสำเร็จ แค่เชื่อมต่อไอเดียทั่วถึงกัน

ที่มา [1]

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast