<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

6 ความสำคัญของอัตราการออกจากระบบ (Churn Rate) ต่อการทำธุรกิจในปี 2024

Audio Version
6 ความสำคัญของอัตราการออกจากระบบ (Churn Rate) ต่อการทำธุรกิจในปี 2024
6:10

อัตราการออกจากระบบ (Churn Rate) เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบสมาชิกเป็นรายเดือนหรือรายปี อัตราการออกจากระบบที่สูงจะส่งผลกระทบต่อกระแสรายรับและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจและหามาตรการในการจัดการเพื่อลดอัตราดังกล่าว

วิธีการคำนวณอัตราการออกจากระบบ (Churn Rate)

Churn Rate = (จำนวนลูกค้าที่ออกจากระบบในระยะเวลาที่กำหนด / จำนวนลูกค้าเริ่มต้น) ×100%

ตัวอย่างประกอบ

เช่น บริษัท XYZ มีลูกค้าเริ่มต้น 1,000 คน และในระยะเวลา 1 เดือน มีลูกค้าที่ออกจากระบบ 50 คน

Churn Rate = (50 / 1,000) ×100% =5%

ดังนั้น อัตราการออกจากระบบของบริษัท XYZ ในระยะเวลา 1 เดือนคือ 5%

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการออกจากระบบ (Churn Rate)

  • คุณภาพบริการ: การบริการที่ไม่ดี หรือไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
  • ราคา: ราคาสินค้าหรือบริการที่สูงเกินไป
  • ความคุ้มค่า: การเปรียบเทียบระหว่างราคาและคุณค่าที่ได้รับ
  • การสื่อสาร: ความไม่ชัดเจนหรือข้อความที่สื่อไม่ถึงลูกค้า
  • ปัญหาทางเทคนิค: ความไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

22 Examples of Customer Retention Strategies That Work

ความสำคัญของอัตราการออกจากระบบ (Churn Rate) ต่อการทำธุรกิจ

  1. ผลกระทบต่อรายได้ อัตราการออกจากระบบที่สูงหมายถึงธุรกิจต้องสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายเดิมไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ต้องใช้งบประมาณในการหาลูกค้าใหม่มาทดแทน ส่งผลให้ต้นทุนในการรักษาฐานลูกค้าสูงขึ้น
  2. ความสามารถในการวางแผนและทำนายรายได้ อัตราการออกจากระบบที่สูงและไม่แน่นอน ทำให้เป็นเรื่องยากในการวางแผนธุรกิจและคาดการณ์รายได้ในอนาคต ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ หากลูกค้าออกจากระบบเนื่องจากปัญหาคุณภาพบริการหรือความไม่พึงพอใจ อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธุรกิจในระยะยาว
  4. ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่กับองค์กรมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่มาทดแทน ดังนั้นอัตราการออกจากระบบที่สูงจะทำให้ธุรกิจมีภาระค่าใช้จ่ายในการตลาดและขายที่สูงขึ้น
  5. ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ หากอัตราการออกจากระบบสูงกว่าอัตราการเข้ามาของลูกค้าใหม่ ธุรกิจจะประสบปัญหาการขยายฐานลูกค้าและอาจหยุดชะงักหรือหดตัวลงในที่สุด
  6. สัญญาณปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ หากอัตราการออกจากระบบสูงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงประสิทธิภาพการบริการลูกค้า

 

ตัวอย่างธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับอัตราการออกจากระบบ (Churn Rate)

  1. ธุรกิจสตรีมมิ่งวิดีโอ เช่น Netflix, Disney+ อัตราการออกจากระบบมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้รายเดือน จึงต้องให้ความสำคัญกับการรักษาฐานผู้ชมเดิมควบคู่ไปกับการหาลูกค้าใหม่
  2. ธุรกิจโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน เช่น AIS, True, Dtac มีการแข่งขันสูงและลูกค้าสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ง่าย ดังนั้นการรักษาฐานลูกค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
  3. ธุรกิจรับสมัครสมาชิก เช่น สนามกอล์ฟ ฟิตเนส เวิร์คสเปซ การมีสมาชิกครองตลาดและรักษาอัตราการต่ออายุสมาชิกได้ดี จะเพิ่มโอกาสในการทำรายได้และรับลูกค้าใหม่
  4. ธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชันคลาวด์ เช่น Microsoft, AWS, Google Cloud ต้องการรักษาฐานลูกค้าที่ใช้งานอยู่เดิมไม่ให้เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น เนื่องจากการโยกย้ายระบบมีค่าใช้จ่ายสูง
  5. ธุรกิจสถาบันการเงินและธนาคาร อัตราการออกจากระบบของลูกค้าบัญชีเงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ประกันจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ
  6. ธุรกิจ SaaS (Software as a Service) เช่น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางธุรกิจ หากลูกค้าออกจากระบบจะสูญเสียรายได้จากค่าบริการรายเดือนหรือรายปี

วิธีการลดอัตราการออกจากระบบ (Churn Rate)

  • ปรับปรุงคุณภาพบริการ: ฝึกฝนพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าได้
  • การจัดโปรโมชั่น: การให้ส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการต่อสู้ธุรกิจ
  • การสื่อสาร: สื่อสารกับลูกค้าเพื่อรับฟีดแบ็คและปรับปรุงคุณภาพบริการ
  • การติดตาม: การติดตามลูกค้าหลังการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อให้คำปรึกษาหรือแก้ปัญหา

สรุปได้ว่า อัตราการออกจากระบบเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ต้นทุน การทำกำไร และการวางแผนธุรกิจ  ถึงแม้ว่าการลดอัตราการออกจากระบบเป็นสิ่งท้าทายสำหรับทุกธุรกิจ แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาฐานลูกค้า สร้างความภักดีต่อแบรนด์ รายได้ และการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว การตระหนักถึงความสำคัญและติดตามตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าและป้องกันปัญหาการสูญเสียลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ How to Imporve Customer Experience

อ่าน E-Book เพิ่มเติม : Digital Marketing Trends In 2024 : มัดรวมเทรนด์การตลาดมาแรงในปี 2024 ที่คุณไม่ควรพลาด 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast