การตั้ง สิทธิ Permission ให้กับ User บนระบบ Line CRM

Audio Version
การตั้ง สิทธิ Permission ให้กับ User บนระบบ Line CRM
0:09

 

Littlehelp HubSpot Line integration permission update สำหรับกำหนดสิทธิการเข้าใช้แบบแยกส่วน เพื่อความสะดวกของการใช้งาน

 

 

 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts