การเก็บ Lead ผ่าน Line แบบสามารถ Track UTM เข้าสู่ระบบ CRM

Audio Version

 

When a user clicks Calls-to-action (Banner) from the landing page to the next page, our system generates a new QR code that includes a utm parameter which obtained from the landing page. Subsequently, The Little Help will transfer this parameter to HubSpot CRM.

เมื่อ User หรือ Visitor คลิก Calls to action จากบน Landing Page ระบบจะทำการสร้าง QR Code ใหม่ที่มี ข้อมูล UTM Parameter ซึ่งเป็นข้อมูลที่บ่งบอกเเหล่งที่มาของ User หรือ Visitor คนๆนั้น หลังจากที่แสกนเข้าไปข้อมูล UTM Parameter จะถูกเก็บลง HubSpot ทันที

 

The responsibility of Little Help is,

1. Add the UTM parameter of the page to the add friend link

2. Update the contact property (Original source, etc.) based on it If the user has a HubSpot marketing Pro, they can use the helpful feature like traffic analytics, etc. If they don't have them, they might need to export contact records, then analyze data with an external tool like Excel.

 

 

New Company Profile 2023

 

 

 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts