ไขข้อสงสัย อยากทำการตลาดออนไลน์ ควรตั้งงบประมาณอย่างไร?

แนวคิดเรื่อง งบประมาณในการทำการตลาด สำหรับผู้เริ่มจะทำการตลาดออนไลน์ ว่า เริ่มทำธุรกิจ ต้องใช้งบการตลาดเท่าไหร่ ด้วยวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

 

แนวคิดในการตั้งงบประมาณการตลาดมีด้วยกัน 2 วิธี คือ

  1. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สิ่งที่คุณต้องการเป็นอย่างไร
  2. ต้องมีการกำหนดรายได้ ต่อเดือนและต่อปี ของคุณเป็นหลัก

และจะรู้ได้อย่างไรว่าควรตั้งงบประมาณอย่างไร คือ

กลุ่มแรก 10% ของยอดขาย – เหมาะสำหรับธุรกิจอุปโภคบริโภคที่มีกำไรต่อยอดขายไม่มากนักหรือธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น

กลุ่มที่ 2 20-30% ของยอดขาย – เหมาะสำหรับธุรกิจ B2B ที่มียอดขายต่อครั้งเป็นจำนวนมาก มีกำไรต่อยอดขายพอสมควรหรือธุรกิจที่ต้องการสร้างการรับรู้

กลุ่มที่ 3 30-40% ของยอดขาย – เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงหรือธุรกิจที่มีกำไรต่อยอดขายสูง

 

Digital marketing plan

Digital Marketing Measurement Webinar

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts