จากการทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ทั้ง B2B และ B2C โดยใช้ Marketing Technology (MarTech)...