<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

TOP 5 CDP (CUSTOMER DATA PLATFORMS) สำหรับธุรกิจค้าปลีก พร้อมข้อดี และข้อเสีย

Audio Version
TOP 5 CDP (CUSTOMER DATA PLATFORMS) สำหรับธุรกิจค้าปลีก พร้อมข้อดี และข้อเสีย
2:16

Customer Data Platform (CDP) หรือแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า ช่วยในการเก็บรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า พร้อมปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า รวมถึงการขับเคลื่อนการตลาดและการขาย ซึ่งนี่คือ Top 5 CDP ที่เหมาะกับธุรกิจค้าปลีก พร้อมข้อดี ข้อเสีย และต้นทุนในการใช้งาน:

1. Segment:
   - ข้อดี: Segment ให้บริการการสะสมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าจากหลายแหล่งที่สามารถเชื่อมต่อได้กว่า 300 แหล่ง
   - ข้อเสีย: การตั้งค่าและการใช้งานอาจจะซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์
   - ค่าใช้จ่าย: ราคาเริ่มต้นที่ $120/เดือน และมีราคาตามการใช้งาน


2. Exponea (Bloomreach):
   - ข้อดี: Exponea นำเสนอโซลูชั่น AI-driven ที่เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้ากับการส่งเสริมการขายและการตลาด
   - ข้อเสีย: บางรายงานอาจต้องใช้การปรับแต่งเพิ่มเติม
   - ค่าใช้จ่าย: ต้องติดต่อทีมขายเพื่อขอราคา

3. Treasure Data:
   - ข้อดี: Treasure Data สนับสนุนการรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
   - ข้อเสีย: อินเทอร์เฟซของผู้ใช้อาจต้องการการปรับปรุง
   - ค่าใช้จ่าย: ต้องติดต่อทีมขายเพื่อขอราคา

New call-to-action
4. Tealium:
   - ข้อดี: Tealium ให้ความสามารถในการจัดการข้อมูลลูกค้าและสร้างโปรไฟล์ลูกค้า
   - ข้อเสีย: อาจต้องการทีมที่มีความรู้เฉพาะทางสำหรับการติดตั้งและการบำรุงรักษา
   - ค่าใช้จ่าย: ต้องติดต่อทีมขายเพื่อขอราคา

5. Blueshift:
   - ข้อดี: Blueshift มีความสามารถในการสร้างการส่งเสริมการขายที่กำหนดเองโดยใช้ข้อมูลลูกค้า
   - ข้อเสีย: บางฟีเจอร์อาจจะยากต่อการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
   - ค่าใช้จ่าย: ต้องติดต่อทีมขายเพื่อขอราคา

CDP เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล แต่ความสามารถและราคาอาจแตกต่างกันไป ดังนั้น ควรจะพิจารณาเลือกใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการและงบประมาณของธุรกิจของคุณ

อ่านบทความเพิ่มเติม : ทำไมการเติบโตของ CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP) ถึงสำคัญต่อธุรกิจ?

Contact Sales Add line

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast