<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

การทำ CRM คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำธุรกิจ

เรียกได้ว่า การทำ CRM คือ สิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก การรักษาความสัมพันธ์ของตัวธุรกิจและลูกค้าไว้ให้อยู่ได้นานที่สุดเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย

การทำ CRM คือ อะไร

การทำ CRM

การทำ CRM คือ อะไร สำหรับคนที่เคยได้ยินผ่านๆ ก็จะคิดว่าคือการบริการลูกค้า แต่ความหมายจริงๆ ของมันนั้น คือ CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นระบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจ มีเป้าหมายในการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าให้อยู่ได้นานที่สุด โดยเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทุกองค์กรควรมี มีการดำเนินการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 

องค์ประกอบหลักทั่วไปของCRM มีด้วยกัน 3 ส่วน คือ

  1. Marketing Automation การสร้างระบบอัตโนมัติจำเป็นต้องมีข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มุ่งเน้นในการกำหนดฟังก์ชันสำคัญต่างๆ ด้านการตลาด เช่น การจัดการในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย การสร้างหรือบริหารแคมเปญต่างๆ
  2. Sales Automation เริ่มตั้งแต่การสร้างกลุ่มเป้าหมายการติดตาม การจัดการคำสั่งซื้อต่างๆ 
  3. Customer Service ติดตามบริการหลังการขาย วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปสรุปผลเพื่อปรับปรุงและนำไปเป็นประโยชน์ในการขายครั้งถัดไป

ทำไมต้องนำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจshutterstock_514850689

เป้าหมายหลักของการทำCRM ในธุรกิจคือการเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ให้ได้ ช่วยให้ธุรกิจรู้จักลูกค้าดีขึ้น เก็บพฤติกรรมลูกค้า เช่น เก็บพฤติกรรมการใช้สินค้าในแต่ละฤดูกาล พฤติกรรมการใช้งานตั้งแต่ต้นปี กลางปี ปลายปีว่าแตกต่างกันอย่างไร และนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาวิเคราะห์ต่อว่า ควรทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ายังอยู่ หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาดของเรานั้นต้องการอะไร ต้องทำงานอย่างไรเพื่อส่งผลดีให้กับธุรกิจ

ประโยชน์ในการใช้CRM ในธุรกิจ

  1. สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องไปหาลูกค้าใหม่ แต่นำต้นทุนที่ยังเหลือมาใช้รักษาฐานลูกค้าเก่าให้ดียิ่งขึ้น
  2. เพิ่มรายได้จากการขาย เนื่องจากเรานำเงินมาใช้รักษาฐานลูกค้าเก่าให้ยังอยู่กับเรา ทำให้ลูกค้ายังใช้บริการของเราต่อไป ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
  3. ช่วยพัฒนาการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ วิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสามารถนำไปวางแผนต่อยอดธุรกิจให้ดีขึ้น
  4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและธุรกิจหรือเซลล์ของธุรกิจเรา เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดีต่อธุรกิจเรามากขึ้น
  5. เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการต่อลูกค้า ปรับปรุงการทำงานให้มีการตอบสนองอย่างทันที 
  6. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
  7. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพนักงานบริษัทให้เป็นไปตามรูปแบบการทำงานของCRM

 

การนำCRM เข้ามาใช้ ต้องเริ่มจากการวางแผนต้องเก็บข้อมูลอะไรของลูกค้าบ้าง และนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น องค์กรที่นำระบบนี้เข้ามาใช้ให้เกิดผลและประสบความสำเร็จเกิดจากหลายๆ ปัจจัย แต่การเลือกใช้CRMให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถก้าวไปได้ไกลด้วยเช่นกัน

 

Supattra Ammaranon X Ourgreenfish

Hubspot CRM

 

Live Chat With Line

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Line@

 

Recent Posts