<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

ติดตามเทรนด์ Digital Transformation ในปี 2022

Digital Transformation Trend 2022 การระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 ทำให้ชีวิตและธุรกิจของเราหยุดชะงัก ส่งผลให้วิธีการทำงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด

ในโลกของธุรกิจนั้น การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กต่างต้องปรับตัวและหันมาลงทุนกับทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานสมัยใหม่ที่ถ่ายทอดสู่บุคลากรในองค์กร และสร้าง Digital Mindset ให้กับคนในสังคม  ในปี 2022 และในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้านใดบ้าง เราไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลยครับ

 

5G จะอยู่กับเราในทุกพื้นที่

ในปี 2022 คาดว่าจะมีการปรับใช้คลื่น 5G ในสภาพแวดล้อมเขตเมืองและที่มีประชากรหนาแน่น ควบคู่ไปกับการขยายตลาด 5G อย่างต่อเนื่องในตลาดชนบท เครือข่าย 5G แสดงถึงยุคใหม่ของการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ และจะมีการใช้งานเป็นจำนวนมาก ทุกธุรกิจก็จะได้รับประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งความพร้อมของ 5G นำมาซึ่งความเร็วบรอดแบนด์ที่เร็วขึ้นและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือมีความเชื่อถือได้มากขึ้น ที่สนับสนุนความเป็นไปได้สำหรับอนาคต ทำให้เราทุกคนสามาระเชื่อมต่อกันบนโลกดิจิทัลได้อย่างราบรื่น

 

ธุรกิจเลือกใช้ Automation เข้ามายกระดับกระบวนการทำงาน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่อย่างการทำงานโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนทำงานและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็ปรับตัวเพื่อใช้กระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติในทุก ๆ ด้าน ทั้งการจัดการบัญชี การจัดการการตลาด หรือ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

แบบสำรวจของ Gartner เผยให้เห็นว่า 77% ของธุรกิจใช้การผสมผสานการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ และเครื่องมือ AI ในการทำงานในชีวิตประจำวัน

AI จะสามารถทำงานอัตโนมัติที่ซ้ำซากจำเจหรือมีความเสี่ยงสูงแทนมนุษย์ได้ เทคโนโลยีนี้จะนำไปใช้ในการผลิตห่วงโซ่อุปทาน หรือการวิจัยด้านการตลาด รวมไปถึงบริการ Alexa ของ Amazon เป็นเทคโนโลยี Machine Learning ที่สามารถเพิ่มการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและการคาดการณ์ให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

 

Privacy Rules เริ่มมีความสำคัญต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

องค์กรที่อาศัยข้อมูลที่รวบรวมผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางต่าง ๆ จะต้องเพิ่มนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแต่ละองค์กรใช้แนวทางที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการทำให้ฐานข้อมูลลูกค้าปลอดภัยได้มากขึ้น ในเชิงธุรกิจองค์กรจะต้องค้นหาแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอและกำหนดวิธีรวบรวมและจัดการข้อมูลทั้งหมดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในระดับเดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น Apple ได้รับการกล่าวถึงกันเป็นอย่างมากในการโฆษณาเกี่ยวกับวิธีการรักษาข้อมูลแบบครบวงจรเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สินค้าของตน แคมเปญโฆษณาของพวกเขาได้เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าพวกเขามองตัวเองหรือต้องการให้ลูกค้ามองว่าพวกเขาเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นการใส่ใจลูกค้าในจุดเล็ก ๆ ที่ละเลยไม่ได้

ในปี 2022 องค์กรที่อาศัยข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางอื่น ๆ จะต้องเพิ่มนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งคาดว่า CDP หรือ Customer Data Platform ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ชั้นนำ เช่น Twilio, Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, Adobe Experience Platform, Salesforce, Treasure Data, Oracle และ HubSpot จะเป็นผู้นำในหมวดหมู่นี้ที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลลูกค้า โดยแต่ละรายมีการทำงานที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการค้นหาแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิธีรวบรวม การจัดการข้อมูลทั้งหมดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา

 

องค์กรและบุคคลจะหันมาใช้บริการ Hybrid Cloud มากขึ้น

โซลูชันบนระบบ Cloud กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีประโยชน์หลายประการ รวมถึงความสามารถในการ Scaling องค์กร ในด้านการประหยัดต้นทุน และความสะดวกในการใช้งาน หลายองค์กรกำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ภายในองค์กรแบบเดิมไปใช้ประโยชน์จากโซลูชันบนระบบ Cloud มากขึ้น โดยระบบ Cloud นี้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

คลาวด์ไม่ใช่เทรนด์ใหม่แต่อย่างใด แต่ในปี 2022 Hybrid Cloud จะเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากผู้ให้บริการระบบต่างแข่งขันกันเพื่อให้ได้ Public Could และ Private Cloud ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ เผชิญกับความท้าทายด้านการประมวลผลข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เช่น AWS Outposts, Google Anthos, Azure Stack รวมถึงการก่อตั้ง VMware, IBM Red Hat, Oracle และ HPE ซึ่งทั้งหมดได้เปิดตัวบริการ Hybrid Cloud ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระดับองค์กรที่ต้องการใช้ Hybrid Cloud

ตั้งแต่ปี 2022 นวัตกรรมด้านดิจิทัลจะผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากโซลูชันของระบบคลาวด์เพื่อปกป้องข้อมูลซึ่งมีความสำคัญเป็นลำดับแรก

 

Software-as-a-Service (SaaS) ถูกใช้งานมากขึ้นในเชิงธุรกิจ

หลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจใช้บริการซอฟต์แวร์ด้วยการจ่ายค่าบริการตามการใช้งาน และมีหลากหลายโมเดล ตั้งแต่ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการข้อมูล เช่น Customer Data Platform ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางเรื่องโดยเฉพาะ

เราทุกคนต่างมองเห็นถึงผลกระทบด้านบวกที่ Cloud และ SaaS มีบริการที่เข้าถึงง่าย บ่งบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นเรื่องดีที่จะผลักดันให้บริการประเภท SaaS ถูกใช้งานมากขึ้น เช่น Salesforce, Zoom, Microsoft, Oracle, Snowflake หรือ HubSpot และผู้นำ Public Could อย่าง AWS, Google, Oracle และ Azure ก็จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์นี้เช่นกัน

 

ข้อมูลจะมีความสำคัญต่อการสร้าง Customer Experience

ข้อมูลจะกลายเป็นแกนหลักของการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เมื่อการมาของไวรัสบังคับให้โลกเข้าสู่การล็อกดาวน์ ธุรกิจจํานวนมากเริ่มมองหาวิธีใหม่ในการเข้าถึงลูกค้าโดยไม่เสี่ยงต่อการสัมผัส เช่น โซเชียลมีเดีย อีคอมเมิร์ซ และช่องทางการตลาดอื่น ๆ กลายเป็นช่องทางหลักในการเชื่อมต่อในช่วงเกิดการระบาดครั้งใหญ่

"ลูกค้าต้องการประสบการณ์ส่วนตัวแบบเดียวกับที่พวกเขาคุ้นเคยในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว"

เราเชื่อว่าองค์กรควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าเพื่อทำ Personalization Marketing และธุรกิจจําเป็นต้องใช้แนวคิดนี้และก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าของพวกเขามีความคล่องตัว นอกจากนี้ยังหมายถึงการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละ Touch Point ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ลูกค้าต้องการประสบการณ์เดียวกันอย่างมีมาตรฐาน เมื่อได้โต้ตอบกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นบนออนไลน์หรือด้วยตัวลูกค้าเอง

 

Digital Banking จะมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงิน

Digital Transformation เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และธุรกิจต่าง ๆ ได้อัปเกรดหรือปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยขึ้น และความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลก็ยังคงมีเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2022 นี้ Digital Banking ก็เป็นอีกหนึ่งในเทรนด์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอันดับต้น ๆ ของโลก บริการธนาคารส่วนใหญ่ควรจะทำธุรกรรมออนไลน์กันได้แล้ว ตั้งแต่การสมัครสินเชื่อไปจนถึงการชำระเงินทางดิจิทัล Digital Banking จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สิ่งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาคการเงิน

เราอาจสังเกตเห็นว่าหลายบริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อและบัตรเครดิตทางออนไลน์ การตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการประเมินอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้นทางออนไลน์ นี่จะเป็นอนาคตของบริการธนาคาร เราสามารถรับเงินกู้ทั้งหมดและชำระเงินแบบใดก็ได้ทางออนไลน์ เพียงแค่คลิกเท่านั้น

เริ่มต้นปีใหม่แล้ว องค์กรต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงโซลูชันด้านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นในเกือบทุกด้านขององค์กรเมื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ธุรกิจควรจัดงบประมาณด้านเทคโนโลยีของตนให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนา

New Marketing Plan MarTech Plan

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts