<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

CDP กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล

Audio Version
CDP กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจสุขภาพในยุคดิจิทัล
5:23

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง เทคโนโลยี Customer Data Platform (CDP) จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจสุขภาพ ด้วยความสามารถในการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ CDP ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด และพัฒนาบริการใหม่ๆ ได้อย่างตรงจุด

การแข่งขันในธุรกิจสุขภาพมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยี Customer Data Platform (CDP) มาใช้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสุขภาพก้าวนำคู่แข่งขัน

CDP คือระบบที่ช่วยรวบรวมและบูรณาการข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีเมล และโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบ 360 องศา ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรม ความสนใจ และความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์และนำเสนอบริการที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น

New call-to-action

ประโยชน์สำคัญของ CDP ต่อธุรกิจสุขภาพ

  • ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า : CDP ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ทำให้สามารถนำเสนอบริการที่เหมาะสมและสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น การช่วยให้ธุรกิจสุขภาพเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างลึกซึ้ง โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ประวัติการรักษา ข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียดและแม่นยำ 

ตัวอย่างเช่น บริษัท UnitedHealth Group ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ได้นำ CDP มาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลประวัติการรักษา ข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่ และข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงบริการ ออกแบบแผนประกันสุขภาพ และนำเสนอคำแนะนำด้านสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด

 

  • เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด : ด้วยข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำจาก CDP ธุรกิจสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลของแคมเปญการตลาด โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า

ตัวอย่างเช่น บริษัท Humana ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำของสหรัฐฯ ได้นำ CDP มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ สถานภาพสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้บริการ จากนั้นจึงออกแบบแคมเปญการตลาดและสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม ช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและประหยัดต้นทุนมากขึ้น

 

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ : ด้วยการเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ ธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง 

ตัวอย่าง ธุรกิจสุขภาพที่ประสบความสำเร็จจากการนำ CDP มาใช้ เช่น Mayo Clinic ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของสหรัฐฯ ได้นำ CDP มาช่วยในการบูรณาการข้อมูลจากแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ เพื่อเข้าใจประสบการณ์และพฤติกรรมของผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังช่วยให้การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ : CDP ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น PDPA และ GDPR

CDP เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจสุขภาพในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองที่ละเอียดและครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด และพัฒนาบริการใหม่ๆ ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างประสบการณ์และนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

อ่านบทความเพิ่มเติม : ทำไมการเติบโตของ CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP) ถึงสำคัญต่อธุรกิจ?

Download E-book

 

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast