8 วิธีในการนำนวัตกรรมมาสู่องค์กรของคุณ

Innovation หรือ นวัตกรรม คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโต ก่อนการนำนวัตกรรมไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าองค์กรนวัตกรรมเป็นอย่างไร และมีส่วนช่วยในการเติบโตได้อย่างไร สิ่งที่ผู้บริหารหลายคนไม่รู้คือความคิดสร้างสรรค์ที่ท้าทายที่เราต้องทำให้สำเร็จหรือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องลงทุนกับทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการในการจัดการองค์กร และปลูกฝังแนวคิดใหม่ ๆ แต่น่าเสียดายที่องค์กรส่วนใหญ่ยังการกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม เราจะมาแนะนำ 8 วิธีในการนำนวัตกรรมมาสู่องค์กรเพื่อมุ่งไปสู่แนวคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้น

shutterstock_573593167

ปล่อยให้พนักงานมีอิสระในการทำงาน

หัวหน้าหรือนายจ้างที่กำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไปมักจะทำให้พนักงานของพวกเขาขาดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของของพวกเขาขาดเสรีภาพทางความคิดสร้างสรรค์และรู้สึกลังเลที่ต้องคิดนอกกรอบ สาระสำคัญขององค์กรแห่งนวัตกรรมคือความสามารถของพนักงานที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ขององค์กร

 

การจัดหาทรัพยากรให้กับทีมเพื่อดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์

หน้าที่ของผู้นำองค์กรคือการเปลี่ยนความคิดของพนักงานเองให้มองเห็นถึงวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ หากเราไม่มีพรัพยากรหรือบุคลากรที่เหมาะต่อการสร้างองค์กรนวัตกรรม องค์กรก็คงจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ส่วนมากองค์กรที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกมักจะลงทุนในแผนก R & D เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามแนวคิดขององค์กร เช่น ซัมซุงเป็นหนึ่งในคู่แข่งชั้นนำจากรายชื่อองค์กรที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก โดยลงทุนไป 12.6 พันล้านดอลลาร์

 

อย่าจำกัดนวัตกรรมเฉพาะ R & D เพียงด้านเดียว

ในการบริหารจัดการองค์กรเราไม่ควรจำกัดนวัตกรรมไว้เฉพาะแผนก R&D เท่านั้น เพราะการจะพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมทั้งหมด เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุก ๆ แผนกขององค์กรด้วย และเมื่อเราเริ่มใช้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบองค์กรเราจะสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนได้

 

อย่าต่อว่าพนักงานเมื่อเขาทำงานล้มเหลว

ความล้มเหลวในการคิดค้นหรือการปฏิบัติงานคือส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ หากเราลงโทษพนักงานเมื่อเขาทำผลงานไม่ดี พนักงานคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวตลอดไป และวิธีการลงโทษพนักงานนั้นจ้างผลกระทบต่อความสามารถของพนักงาน เพราะความกลัวจะเป็นตัวปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเราปล่อยให้พนักงานทำงานอย่างมีอิสระโดยปราศจากข้อจำกัดของความกลัว พวกเขาจะสามารถคิดนอกกรอบได้อย่างมั่นใจ

shutterstock_478732975

ลงทุนกับเวลาในการฝึกฝนบุคลากร

การลงทุนกับเวลาในการฝึกฝนพนักงาน คือหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้องค์กรเติบโตขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด ถ้าเราต้องการนำนวัตกรรมเข้ามาสู่องค์กร แต่ไม่มีการฝึกฝนพนักงานเลย ความเป็นไปได้ที่จะบริหารองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายก็คงจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ผู้นำต้องลงทุนกับเวลาในการจัดโปรแกรมฝึกฝนพนักงานให้เก่งขึ้นพร้อมรับมือกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การจัดสัมมนารายสัปดาห์เพื่อส่งเสริมทักษะพนักงาน เหมือนกับ Google ที่จัดสรรเวลา 20% ของเวลาการทำงานไปกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม

 

พัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำนวัตกรรมในระดับองค์กร

ในฐานะผู้นำองค์กรความรับผิดชอบของเราคือการส่งเสริมและรักษาทัศนติของสมาชิกในแต่ละทีมหรือแต่ละแผนก ในการเป็นผู้นำหากเราไม่สามารถแสดงถึงวิธีการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านทัศนคติหรือพฤติกรรมของตัวเองได้ผลที่ตามมาคือพนักงานในเชื่อใจเราและไม่มั่นใจที่จะฝากชีวิตไว้กับเรา การบีบเวลาในการคิดสร้างสรรค์และต้องการนำนวัตกรรมมาใช้แค่ยะระสั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนเป็นผู้นำควรตัดออกไปจากความคิด เพราะคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นเราจะต้องมีพื้นที่และเวลามากพอที่จะให้พนักงานลองผิดลองถูกและสามารถปรับปรุงได้ เป้าหมายของการใช้นวัตกรรมนั้นควรจะเป็นเป้าหมานที่ยั่งยืนและระยะยาว ดังนั้น เราต้องลงทุนกับเวลาในการพัฒนาองค์กรและให้ทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน

 

ผู้นำควรลดการยึดติดกับตำแหน่งและลงไปรับฟังพนักงาน

ความหยิ่งทางความคิดนั้นถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการนำนวัตกรรมไปใช้ในองค์กร เมื่อผู้นำเพิกเฉยต่อความคิดของพนักงานเพียงเพราะพวกเขาเป็นลูกน้อง กลายเป็นเราที่ไปขัดขวางกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในตัวพวกเขา หากเป็นเช่นนี้องค์กรของเราก็จะเติบโตขึ้นไม่ได้ ดังนั้น อย่าปล่อยให้พนักงานพูดอยู่ในใจเพียงคนเดียว เราต้องสนับสนุนให้พวกเขาแบ่งปันความคิดและเป็นส่วนหนึ่งของทุกกระบวนการสร้างสรรค์

 

ยอมรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน

พนักงานจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเมื่อผู้นำรับรู้ถึงความพยายามของพวกเขา ในทำนองเดียวกันหากเราต้องส่งเสริมวัตธรรมแห่งนวัตกรรมในองค์กรของเรา เราต้องใช้นโยบายแรงจูงใจให้พนักงาน และนโยบายดังกล่าวจะทำให้พนักงานถูกชื่นชมสำหรับความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

"สิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้ดีที่สุด คือทัศคติของผู้นำ"

อย่างไรก็ตามนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งชั่วคราว แต่เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ต้องการการลงทุนกับเวลาและความพยายามของทุกคนในองค์กร ดังนั้น เพื่อความมั่นใจว่าองค์กรจะได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์เชิงบวกของนวัตกรรมเราต้องลองใช้แนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้น

คอร์สเรียนรู้การใช้ Innovative Thinking ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

แนะนำบทความด้านบริหารธุรกิจ

ผู้บริหารต้อง จัดการองค์กร อย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาใน การสื่อสาร 

BUSINESS MODEL CANVAS โมเดลธุรกิจที่นักการตลาด และ SMES นิยมใช้ 

INNOVATIVE THINKING สร้างคนให้ทันโลก พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

3 BUSINESS SKILLS ที่คนเป็น ENTREPRENEUR ต้องมีติดตัว 

5 FORCES MODEL วิเคราะห์แรงกดดันทั้ง 5 ในมุมมองเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

Digicup LINE Connect

Line Digicup Connect
รับสิทธิพิเศษมากมาย แอดเลย

 

Recent Posts