<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

Digital Economy กับ Digital Natives พื้นฐานของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้

Audio Version

คุณเคยสงสัยไหมว่า Digital Economy กับ Digital Natives มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทำไมทั้งสองสิ่งนี้ถึงมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ? Ourgreenfish มีคำตอบ

Digital Economy กับ Digital Natives พื้นฐานของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกช่วงอายุจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความจริงในข้อนี้ว่าทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง เพราะโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว …

Digital Economy คืออะไร ?

shutterstock_441732862

คำว่า Digital Economy เป็นคำที่ปรากฏมาสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งผู้ที่บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นเป็นคนแรก คือ Don Tapscott เขาได้เขียนหนังสือชื่อ The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence ที่ชี้ให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเปลี่ยนวิถีการค้าขายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นอกจากนี้ยังกล่าวถึง Digital Economy ในหลายแง่มุมอีกด้วย 

ซึ่งถ้าหากแปลคำนี้เป็นภาษาไทยโดยตรงแล้ว ก็มีความหมายเป็นภาษาไทยว่า เศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวคือ เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้คำว่า Digital Economy สามารถอธิบายได้หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็น

  • เศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนในทุก ๆ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการผลิต
  • เศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลโลก
  • เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยจะเป็นการผลักดันเศรษฐกิจทั้งประเทศภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

แม้ว่าปัจจุบันนี้จะยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนสำหรับประเทศไทยเท่าไหร่นัก แต่ถ้าหากใครได้ตามข่าวมาสักพักใหญ่ ๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวการปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีทีและเปลี่ยนชื่อมาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลที่เราได้ยินในทุกวันนี้

แล้ว Digital Economy มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ Digital Natives ?

shutterstock_172677398

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Digital Natives คือ บุคคลที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงอายุ 10 - 29 ปี ซึ่งในชีวิตประจำวันมีการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตราวกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้เป็นข้อได้เปรียบสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีความถนัดและความสามารถในด้านนี้มากกว่าช่วงวัยอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร การศึกษา ตลอดจนถึงการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี

หรืออีกนัยนึงคือ เป็นกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับการนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นประโยชน์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นพื้นฐานที่ถือได้ว่าเป็น Hard Skills ของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้เลยทีเดียว

Hard Skills VS Soft Skills ทักษะไหนสำคัญกว่ากันสำหรับคนรุ่นใหม่อย่าง Digital Natives ?

shutterstock_739935568

Hard Skills คือความรู้และทักษะที่ใช้ในการทำงานที่สามารถวัดผลความรู้และความสามารถนั้นออกมาได้ แต่ Soft Skills เป็นทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคน เป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและอารมณ์เป็นหลัก ซึ่งทั้งสองทักษะนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสและเปลี่ยนให้โอกาสนั้นกลายเป็นความสำเร็จได้ไม่ยาก ถ้าหากมีทั้งสองทักษะนี้ควบคู่กันไป

 

Digital Marketing Measurement Webinar

Digital marketing plan

PAREPHAN NOKHONG X Ourgreenfish

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast