<img src="//trc.taboola.com/1081267/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
 

กุญแจสู่ความสำเร็จ!: สร้างทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ในองค์กร SMEs

Audio Version
กุญแจสู่ความสำเร็จ!: สร้างทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ในองค์กร SMEs
2:50

ในโลกธุรกิจที่เข้มข้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กร SMEs ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะของนักธุรกิจรุ่นใหม่ภายในองค์กร โดยมีกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน ในการสร้างและพัฒนาทักษะ ดังนี้

การประเมินทักษะและความต้องการการพัฒนาในองค์กร

การประเมินทักษะ คือ จุดเริ่มต้นของการสร้างโปรแกรมการพัฒนาที่เหมาะสม เช่น บริษัท Google ใช้การประเมินผลของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุทักษะที่พนักงานต้องการพัฒนา เครื่องมือประเมินอาจรวมถึงการทดสอบออนไลน์  การวิเคราะห์ความต้องการงาน  และการสัมภาษณ์ภายในองค์กรเพื่อช่วยให้เข้าใจช่องว่างทักษะและพัฒนาแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสม.

 

การออกแบบและการนำไปใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะ

การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม ต้องให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของเนื้อหากับผู้เรียน ดังเช่น บริษัท Zara ที่มีโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังอย่างเข้มข้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โปรแกรมการพัฒนาควรมีการปรับเปลี่ยนและอัพเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะที่ได้มานั้นตอบโจทย์กับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป.

 

New call-to-action

 

การวัดผลและการปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

การวัดผลไม่เพียงแต่เป็นการตรวจสอบว่าพนักงานได้พัฒนาทักษะตามที่ต้องการหรือไม่ แต่ยังรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมเองด้วย เช่น บริษัท Apple มีระบบการติดตามและการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของพนักงานอย่างรอบคอบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น การรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลสามารถช่วยให้องค์กรทำการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการฝึกอบรมได้ตามความจำเป็น.

การพัฒนาทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ในองค์กร SMEs เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก การลงทุนในการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ระยะยาวและช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความภักดีต่อองค์กร.

อ่าน E-Book เพิ่มเติม : Digital Marketing Trends In 2024 : มัดรวมเทรนด์การตลาดมาแรงในปี 2024 ที่คุณไม่ควรพลาด

New call-to-action

 

อ่านบทความเพิ่มเติม : HUBSPOT CRM FREE การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการตลาดอัตโนมัติที่เหนือชั้น

Ourgreenfish LINE Connect

ติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับ
Digital Marketing และเทคโนโลยีได้ที่ Ourgreenfish Connect

 

Recent Posts

OGF Podcast